Kmo’s en grote ondernemingen in België: een vruchtbare symbiose

In het derde kwartaal van 2020 hield het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een enquête over de perceptie van kmo’s en grote ondernemingen rond de relaties die ze met elkaar onderhouden. Hoe kijken de CEO’s naar die relaties? Wat vinden ze van hun betrekkingen met spelers van een andere grootte? Hoe ontwikkelen ze die relaties en welke voordelen en nadelen ondervinden ze? Dat zijn de vragen die aan de basis liggen van de twee luiken (kwantitatief en kwalitatief) in deze studie, alsook van een reeks ‘goede praktijken’ die CEO’s kunnen inspireren bij  het beheren van hun relaties.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
07 mei 2021

Uit het onderzoek blijkt eerst en vooral hoe belangrijk de relaties tussen kmo’s en grote ondernemingen in België zijn. De grote meerderheid van ondernemingen (93%) vindt banden onderhouden met andere bedrijven noodzakelijk (46%), essentieel (41%) of zelfs van vitaal belang (6%).

Vervolgens identificeert de enquête zes grote verschillen tussen kmo’s en grote ondernemingen op het vlak van: (a) soorten contacten en continuïteit van de relatie, (b) besluitvorming en gevolgen daarvan, (c) relatiebeheer, (d) middelen, (e) inbreng van middelen en competenties, (f) visie op de relatie.

Die verschillen kunnen voor complicaties zorgen, maar vormen vooral een echte bron van waardecreatie – zolang ze complementair kunnen zijn. De compatibiliteit van de verschillen op het vlak van middelen en deskundigheid die de partners in de relatie inbrengen is een van de sleutels voor een relatie die voor meerwaarde kan zorgen. Die toegevoegde waarde kan verschillende vormen aannemen. In deze studie komen er al zeker drie naar voren: innovatie, ontwikkeling van een merkimago en continue verbetering. De compatibiliteit van de verschillen tussen bedrijven maakt het overigens ook mogelijk om de risico’s voor de ondernemingen te spreiden.

Uit de studie blijkt ook dat de verschillen aan de basis kunnen liggen van bepaalde negatieve externaliteiten: een te grote afhankelijkheid van het ene bedrijf van het andere, het risico op ‘diefstal’ van knowhow en het opduiken van conflicten als gevolg van verschillen in werking, besluitvorming en bedrijfscultuur. Het is belangrijk om bijzondere aandacht te schenken aan het inperken van die gevolgen, die de relaties belemmeren en dus de voordelen reduceren. De studie biedt enkele pistes om de potentiële nadelen en risico’s in te schatten met het oog op een goede relatie.

Een onderneming moet dus, nog voor ze een relatie met een andere onderneming aanknoopt, rekening houden met een aantal aspecten. Ten eerste moeten ze dezelfde waarden delen, die vormen de gemeenschappelijke sokkel voor de relatie. Ook doen ze er goed aan samen een gemeenschappelijke visie te definiëren van de relatie en de draagwijdte ervan en tot een akkoord te komen over de doelstellingen en de beoogde resultaten. Daarnaast zijn er nog andere vereisten doorheen de relatie: respect tonen met het oog op een partnerschap, transversaal communiceren, de relatie begeleiden door monitoring en constructieve kritiek en hulp vragen om de communicatie open te houden als de relatie complex wordt, bv. via een mediatiedienst.

“De relaties tussen kmo’s en grote ondernemingen vertegenwoordigen 40% van de intermediaire aankoop en verkoop. Er bestaat duidelijk een sterke band tussen de ondernemingen, die vinden dat ze erg afhankelijk zijn van elkaar – volgens 75% van de respondenten. De verschillen kunnen risico’s en conflicten met zich meebrengen, maar zijn toch vooral een enorme bron van toegevoegde waarde. De tijd waarin kmo’s en grote ondernemingen lijnrecht tegenover elkaar stonden is voorbij. Het is nu zaak om eventuele complicaties die kunnen opduiken tussen die spelers te beperken, voor een optimale waardecreatie”, aldusEdward Roosens, Chief economist van het VBO.

> Download hier het rapport ‘Kmo’s en grote ondernemingen – Een vruchtbare symbiose

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.