Mogelijke stijging van de koopkracht van 4,4% tot 6,1%

Met de nieuwe loonnormwet en met de maximale brutomarge (0,8%) en de verwachte indexering (3,8%) die op tafel zouden liggen, alsook de laatste fase van de taxshift (januari 2019), zou het nettoloon van werknemers met een brutomaandloon van € 3.000 kunnen toenemen met 5 tot 6%, afhankelijk van hun gezinstoestand (stijging van € 100 extra per maand voor een alleenstaande tot € 200 per maand voor een gezin (één inkomen) met 2 kinderen) tegen 2020.

Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
05 februari 2019* Berekeningen in samenwerking met USS

Dat is het equivalent van een reële stijging (dus rekening houdend met de verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud) met 1,5 tot 2,5% in de periode 2019-2020 voor alle personen die vandaag een job hebben.

In de huidige context kunnen we ons verwachten aan een verdere stijging van de werkgelegenheid (1,5% per jaar), die ook zou bijdragen tot een hoger reëel beschikbaar inkomen voor alle gezinnen.

Met de substantiële verlagingen van de belastingdruk voor de laagste lonen (€ 1.500 -2.000) van de voorbije jaren, is de marginale belastingdruk heel hoog in deze loonzone. Bijgevolg zou de nettoverhoging van de koopkracht voor de periode 2019-2020 eerder 4 tot 5% bedragen. Deze categorieën hebben hun koopkracht immers reeds aanzienlijk zien stijgen dankzij de taxshift, namelijk +12% voor de laagste lonen in de periode 2015-2018.

VBO – De door de wet vastgestelde loonmarge is dus de beste garantie voor extra koopkracht, voor het behoud van onze competitiviteit en voor verdere jobcreatie.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.