Prijsstabiliteit: een sleutelelement voor de competitiviteit van bedrijven

Het zeer soepele monetaire beleid van de laatste jaren heeft sterk bijgedragen aan de renteverlaging voor kredietverlening van banken aan bedrijven, vaak gebaseerd op de OLO-rentes (lineaire obligatie = risicovrije rente) en een bepaalde verhoging in functie van het risicoprofiel van een bedrijf.


Anouar Boukamel, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
25 januari 2021

Dankzij lage, stabiele en voorspelbare rentevoeten kunnen bedrijven bijgevolg goedkoper lenen en zo hun investeringsprojecten financieren. Op die manier kunnen ze bovendien ambitieuzere investeringsprojecten lanceren.

Daardoor stijgen de investeringsuitgaven dan weer en trekt de groei van bedrijven op korte termijn aan. Maar zo kunnen we ook en vooral ons groeipotentieel opkrikken en innovatie aanmoedigen. De digitale en groene transitie, evenals de productiviteitsgroei zullen op hun beurt versnellen.

Naast haar traditioneel macro-economisch belang, heeft prijsstabiliteit nog een ander cruciaal belang dat voortkomt uit de automatische loonindexering, eigen aan België. Aangezien er in België een automatische loonindexering bestaat, betekent dat ook dat de loonkosten samen met de inflatie stijgen.

België heeft nochtans een heel open economie en de handelsstromen zijn een bron van waardecreatie die zeer belangrijk is voor ons land. Het is dus cruciaal voor de werkgelegenheid en waardecreatie dat onze bedrijven competitief zijn.

In het kader van de juiste toepassing van de wet van 1996 (herzien in 2017) tot bevordering van de werkgelegenheid en tot vrijwaring van het concurrentievermogen, staat de evolutie van de prijzen op korte en middellange termijn centraal. Voor het goede verloop van de onderhandelingen tussen de sociale partners is een stabiele, voorspelbare en beheersbare inflatie noodzakelijk. Prijsstabiliteit zorgt niet alleen voor een betere voorspelbaarheid van de evolutie van de loonkosten in bedrijven, maar draagt ook bij aan de kostencompetitiviteit van bedrijven en is dus primordiaal.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.