VBO-analyse: Investeringen stegen de voorbije jaren krachtig

De voorbije maanden haalden verschillende onderwerpen de politieke agenda, zoals migratie, klimaat en koopkracht. Over de economie en de arbeidsmarkt werd er weinig gedebatteerd. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil via een informatieronde, die ‘It’s still the economy, stupid’ gedoopt werd, ook het belang van de economie en de arbeidsmarkt in de kijker plaatsen. Deze nota gaat over investeringen en innovatie en sluit de campagne af.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
09 mei 2019

De regeringsmaatregelen tot verbetering van de competitiviteit (indexsprong, taxshift, nieuwe loonnormwet), tot stimulering van de investeringen in start-ups en scale-ups, en tot verlaging van de vennootschapsbelasting (voor een volledig overzicht zie Deel 3), hebben ook een positieve invloed gehad op het investeringsklimaat in België. Na een analyse van het investeringsklimaat van de voorbije jaren, komt het VBO tot de volgende conclusies:

  1. De bedrijfsinvesteringsquote is op haar hoogste peil sinds het begin van deze eeuw en is daarmee beduidend hoger dan in onze buurlanden, het Europees gemiddelde of het wereldgemiddelde. De toename ervan in de voorbije legislatuur in België was ook beduidend sterker dan in onze buurlanden.
  2. Tegelijk stellen we vast dat die investeringen steeds meer gericht zijn op innovatieve projecten en steeds minder op pure arbeidsbesparing. En ook de (daaraan voorafgaande) investeringen in O&O zijn de voorbije legislatuur verder toegenomen, ook dankzij het stimulerende fiscale klimaat.
  3. De directe buitenlandse investeringen in België hebben in 2014-2017 ook al wat aan elan herwonnen, al is de arbeidsintensiteit van die projecten nog wat beperkter dan tien jaar geleden. De verlaging van de vennootschapsbelasting in 2018 en 2020 zou het aantal DBI-projecten in de komende jaren nog verder moeten doen toenemen.
  4. Resterend pijnpunt inzake investeringen zijn en blijven de overheidsinvesteringen, die nog altijd nauwelijks boven het minimale vervangingsniveau uitstijgen. Vooral de infrastructuurinvesteringen in ons land moeten dringend en structureel worden opgekrikt als we ook in de toekomst nog een aantrekkelijk investeringsland willen blijven.

Welke aanbevelingen formuleert het VBO:

  1. Het is dan ook zaak om dit beleid voort te zetten (bijvoorbeeld door te voorzien in een verdere loonlastenverlaging en de loonnormwet verder te verfijnen of minstens te behouden en correct toe te passen) en het geplande beleid verder ten uitvoer te leggen (bijvoorbeeld de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting in 2020).
  2. Met betrekking tot de overheidsinvesteringen verdient het aanbeveling om het Strategisch Investeringsplan in de komende jaren systematisch uit te rollen, (hopelijk) met de volle steun van de regionale en lokale overheden die verantwoordelijk zijn voor het gros van de overheidsinvesteringen in infrastructuur in ons land. Maar om deze te kunnen realiseren, zal er, binnen het huidige Europese begrotingskader, toch eerst wat ruimte moeten worden vrijgemaakt door te besparen op de lopende overheidsuitgaven. Daarnaast kan er natuurlijk ook aan worden gedacht om dat Europese begrotingskader zelf wat soepeler te maken voor tekorten als gevolg van productieve overheidsinvesteringen. Wat het VBO betreft, is een tekort op de begroting van 1% acceptabel als deze 1% uitsluitend wordt ingevuld door productieve investeringen.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: ‘Het beleid van de voorbije jaren om de competitiviteit van de bedrijven te herstellen en het ondernemersklimaat aantrekkelijker te maken, heeft de exportgroei, investeringen en de jobcreatie in ons land bevorderd. Het komt er nu op aan om op dit spoor verder te bouwen. Wanneer dit gebeurt, kunnen onze bedrijven blijven investeren in nieuwe productieprocessen, nieuwe producten en nieuwe zakelijke modellen om zo de toekomstige groei en jobs in ons land voor te bereiden.’

Via deze link kan u alvast alle papers in één document raadplegen in het kader van onze informatieronde 'It's still the economy, stupid.'

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.