Bedrijfsmatige verpakkingen: eerste actieplan voor de Belgische industrie

Binnen Europa speelt België een voortrekkersrol door als enige Europese land een specifiek organisme voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval (Valipac) te hebben, met specifieke wettelijke doelstellingen. De Belgische ondernemingen en het Platform Verpakkingen van het VBO, Beci, UWE en Voka ijveren actief voor de transitie naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen. Het is met het oog op een nog performanter Belgisch systeem dat het VBO en zijn sectorfederaties met Valipac een ambitieus actieplan hebben uitgewerkt. Het omvat concrete acties en specifieke doelstellingen om de belangrijkste uitdagingen van de circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen aan te gaan.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
03 december 2020

En ons land scoort zeer goed: vandaag is niet alleen 80% van het op de markt gebrachte volume aan bedrijfsmatige verpakkingen herbruikbaar (3.150.000 ton), de Belgische industrie kan nu ook bogen op een recyclagepercentage van 89,4% voor eenmalige verpakkingen (cijfers van 2019). Hoewel de resterende 10,6% vaak zeer specifieke uitdagingen vertoont, kunnen we nog steeds verder gaan.” legt Ann Nachtergaele, Voorzitster van het Patform Verpakkingen, uit.  

Daarom stelt het Belgische bedrijfsleven een actieplan voor met horizon 2030 met concrete acties en specifieke doelstellingen die zijn toegespitst op de volgende thema’s:

  • Preventie: afvalproductie vermijden, door onder andere bulkleveringen te stimuleren en/of door meer gebruik te maken van herbruikbare verpakkingen, daar waar mogelijk.
  • Kennis: door het creëren van een uitwisselingsplatform waarin we de beschikbare kennis over de circulariteit van verpakkingen centraliseren en delen.
  • Ecodesign: door het bevorderen van de recycleerbaarheid van op de markt gebrachte eenmalige verpakkingen met behulp van duidelijke richtlijnen en/of de inzet van hernieuwbare grondstoffen.
  • Ecomodulatie: om het gebruik te stimuleren van verpakkingen die herbruikbaar, hernieuwbaar en recycleerbaar zijn, daar waar het mogelijk is.
  • Recyclage: door de selectieve inzameling bij bedrijven en de recyclagecapaciteit in België te bevorderen o.a. dankzij innovaties in ophaal-, sorteer- en recyclagetechnologieën – en modellen.
  • Traceerbaarheid: door een preciezere opvolging en controle van de bestemmingen van ons verpakkingsafval.

Die acties zijn gelinkt aan duidelijke engagementen:

-          Vandaag, bv. door als eerste in Europa tegen het einde van dit jaar de verwerkingsbestemming in het buitenland van 80% van het kunststof bedrijfsmatig verpakkingsafval in kaart te brengen.

-          Morgen, bv. door in 2022 in een ecodesignplatform (Hub) de verschillende niet-gerecycleerde stromen in kaart te brengen.

-          En op lange termijn bv. door tegen 2030 de hoeveelheid recycleerbaar bedrijfsmatig verpakkingsafval in het bedrijfsrestafval met minstens 20% te verminderen.

Geen woorden maar daden! Dat is de baseline van dit actieplan. En daar ben ik zeer fier om. Circulaire economie is een cruciale pijler in de eco-transitie. De versterking van de circulariteit van de bedrijfsmatige verpakkingen via veilige maar meer recycleerbare bedrijfsverpakkingen is een essentieel onderdeel van deze transitie. Via de opgenomen engagementen samen met de vastgelegde en meetbare doelstellingen kunnen we leiders in Europa blijven. We kunnen er zelfs een exportproduct van maken”, besluit Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

DEELNEMENDE ORGANISATIES

AGORIA

BBF-FBB (Baksteen)

BECI

COMEOS

DENUO

DETIC

ESSENSCIA

FEBELCEM

FEDUSTRIA

FEVIA

INDUFED

UWE

VOKA

VBO

 

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.