Bedrijfsmatige verpakkingen: eerste actieplan voor de Belgische industrie

De Belgische bedrijfswereld begrijpt maar al te goed de voordelen van een duurzamere samenleving. Ze staat dan ook volledig achter de transitie naar een circulaire economie. Meer zelfs, onze bedrijven spelen een cruciale rol in het realiseren van die ambitieuze doelstelling. Daarom pakt het VBO samen met zijn leden-sectorfederaties (Agoria, de Belgische Baksteenfederatie, Comeos, Denuo, Detic, essenscia, Febelcem, Fedustria, Fevia en Indufed) uit met een uniek initiatief: op 3 december publiceren ze hun ambitieus actieplan voor de transitie naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
03 december 2020

Met de deelnemende sectorfederaties zet de integrale procesketen de schouders onder het initiatief: zowel de producenten van verpakkingen alsook de belangrijkste verbruikers en recycleerders. Ook Voka, UWE en Beci ondersteunen het plan. Zo blijven we ook in de komende jaren de leiding nemen in de transitie naar een duurzamere samenleving en economie.

Binnen Europa speelt België vandaag al een voortrekkersrol door als enige Europese land een specifiek organisme voor het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval te hebben én een met specifieke wettelijke doelstellingen: Valipac. Bovendien is vandaag niet alleen 80% van het volume aan bedrijfsmatige verpakkingen herbruikbaar (3.150.000 ton), de Belgische industrie kan ook trots zijn op een recyclagepercentage van maar liefst 89,4% voor eenmalige verpakkingen. Die goede resultaten en duidelijke leiderschapsrol in Europa hebben we te danken aan onze zin voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan de samenwerking doorheen de keten die nu al decennia bestaat, o.a. via Valipac.

Niet op de lauweren rusten

De resterende 10,6% eenmalige verpakkingen die vandaag nog niet wordt gerecycleerd, vertoont vaak zeer specifieke uitdagingen. Desalniettemin, kunnen we nog steeds verder gaan. België huisvest tenslotte ook talloze innoverende ondernemingen en organisaties die een transitie naar performante circulaire verpakkingen mogelijk maken. Als federaties weten we dus heel goed waar we vandaag staan en waar we, samen met al onze leden, in 2030 naartoe willen. De leiderschapsrol die we vandaag in Europa bekleden willen we ook in de toekomst behouden. Dat betekent dat we niet op onze lauweren mogen rusten want overal in Europa worden nieuwe - al dan niet regelgevende - initiatieven opgestart om een versnelling hoger te schakelen.

Geen woorden, maar daden

Daarom stellen we een plan voor met horizon 2030 met concrete acties en specifieke doelstellingen die zijn toegespitst op 6 thema’s: preventie, kennis, ecodesign, ecomodulatie, recyclage en traceerbaarheid. Die acties zijn gelinkt aan duidelijke engagementen op korte, middellange en lange termijn:

Vandaag, bv. door als eerste in Europa tegen het einde van dit jaar de verwerkingsbestemming in het buitenland van 80% van het kunststof bedrijfsmatig verpakkingsafval in kaart te brengen.

Morgen, bv. door in 2022 in een ecodesignplatform (Hub) de verschillende niet-gerecycleerde stromen in kaart te brengen.

En op lange termijn bv. door tegen 2030 de hoeveelheid recycleerbaar bedrijfsmatig verpakkingsafval in het bedrijfsrestafval met minstens 20% te verminderen.

Geen woorden maar daden! Dat is de baseline van dit actieplan. En daar zijn we zeer fier op. De versterking van de circulariteit van de bedrijfsmatige verpakkingen via veilige maar meer recycleerbare bedrijfsverpakkingen is een essentieel onderdeel van de economische en ecologische transitie. Via de opgenomen engagementen en de vastgelegde en meetbare doelstellingen kunnen we leiders in Europa blijven. We kunnen er zelfs een exportproduct van maken. Zo geven we, als pionier en richtingaanwijzer, de juiste weg aan. En doen ondernemingen de samenleving vooruitgaan. Of om het met de VBO-baseline te zeggen: “Creating value for society”.

Meer details vindt u in het plan zelf .

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.