Nieuwe Europese strategie voor chemische stoffen

De nieuwe Chemicals Strategy for Sustainabilty (CSS) van de Europese Commissie heeft 2 fundamentele doelstellingen: enerzijds een betere bescherming van de burger en het leefmilieu verzekeren en anderzijds de innovatie voor veilige en duurzame chemische stoffen.


Aarnout Ecker, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
20 oktober 2020

Zoals reeds herhaaldelijk gecommuniceerd door de Europese Commissie heeft zij zich tot doel gesteld om al haar activiteiten te richten op de duurzame, circulaire en digitale transformatie van de Europese economie. Chemische stoffen, de essentiële bouwstenen van een duurzame economie, konden dus niet achterwege blijven.

Zoals iedere strategie van de Europese Unie beschrijft de CSS een uitgebreide planning aan nieuwe maatregelen. De timing voor de uitwerking ervan is relatief kort: tussen vandaag en 2024. De maatregelen kunnen als volgt gegroepeerd worden:

-       Promotie van chemische stoffen die veilig en duurzaam zijn van bij hun ontwerp;
-       Bereiken van veilige producten en non-toxische materiaalcycli;
-       Productie van chemische stoffen groener maken en digitaliseren (focus op innovatie);
-       De open strategische autonomie van de EU verstevigen;
-       Consumenten, kwetsbare groepen en werknemers beschermen tegen de meest schadelijke chemische stoffen;
-       Mensen en het leefmilieu beschermen tegen combinatie-effecten van chemische stoffen;
-       Streven naar nul chemische vervuiling in het leefmilieu;
-       Één stof, één beoordeling;
-       Nultolerantie bij non-conformiteit (focus op versteviging controle en handhaving EU-regelgeving op import en online verkoop);
-       Wereldwijde voortrekkers- en voorbeeldrol van EU verstevigen.

De veelzijdige aanpak uit de Green Deal wordt nu dus ook voor chemische stoffen doorgetrokken. De Europese Commissie zal op een wetenschappelijke en risicogebaseerde wijze te werk moeten gaan om ervoor te zorgen dat haar agenda de competitiviteit van innovatieve Europese ondernemingen versterkt en niet afremt.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.