Testfase voor Europese database zorgwekkende stoffen

De gewijzigde Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EC kondigde de aanleg aan van een nieuwe Europese database voor zorgwekkende stoffen in artikels om de circulaire economie een boost te geven. De betrokken ondernemingen krijgen er zo vanaf 5 januari 2021 wel een nieuwe administratieve taak bij.


Aarnout Ecker, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
12 mei 2020

De database voor zorgwekkende stoffen in artikels of complexe voorwerpen (SCIP-database) werd in het leven geroepen door een wijziging van de Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EC in 2018. Ze heeft tot doel om de kennis van zorgwekkende stoffen in voorwerpen en producten gedurende hun hele levenscyclus, inclusief de afvalfase, te vergroten. Zo streeft men ernaar om op termijn de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in afval terug te dringen en ze te vervangen door stoffen waarvoor veiligere alternatieven bestaan.

Vanaf 5 januari 2021 zullen de betrokken ondernemingen de SCIP-database verplicht moeten aanvullen. Maar wat moet er gemeld worden? Wel, alle voorwerpen die u produceert, assembleert, importeert of verdeelt en die zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) bevatten, zoals vermeld in de kandidaatslijst van ECHA (European Chemicals Agency) en in een gewichtsconcentratie van meer dan 0,1%. Winkeliers die voorwerpen enkel leveren aan consumenten, zijn evenwel uitgesloten. In tegenstelling tot REACH wordt hier dus gewerkt met een melding per artikel, en niet per stof.

Om de communicatie over de hele keten te verbeteren, zal de gemelde informatie vervolgens openbaar gemaakt worden voor afvalbeheerders en consumenten.

Het ter beschikking stellen en bijhouden van al die informatie in de database vergt een zware inspanning van de betrokken ondernemingen. Het wordt dus essentieel dat tijdens de testfase die momenteel loopt, ECHA de SCIP-database verder optimaliseert en dat lidstaten de tekst uit artikel 9 van de Kaderrichtlijn op een correcte manier omzetten.

U kan een prototype van de database vandaag al testen: https://echa.europa.eu/scip-prototype

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.