Europese analyse raamt externe transportkosten op 1.000 miljard EUR per jaar

Dat de échte kosten voor transport hoger liggen dan het prijskaartje dat personen en bedrijven betalen voor verplaatsingen, hoeft geen betoog. Wél is de vraag hoe hoog die kosten dan wel zijn, wat we precies meerekenen en wie ze betaalt. En of de huidige verdeling van die kosten een verstorende invloed heeft op het gebruik van de verschillende modi en de juiste accenten legt voor een duurzame vervoerssector.

Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM DUURZAME ONTWIKKELING & MOBILITEIT
Eloïse de Villegas, COMPETENTIECENTRUM DUURZAME ONTWIKKELING & MOBILITEIT
19 december 2018

Hoewel er reeds diverse studies bestaan – doorgaans met focus op één modus – was er een prangend gebrek aan een systematische analyse van de kosten van transportinfrastructuur en -gebruik. Commissaris Violeta Bulc stelde deze week persoonlijk de eerste resultaten voor van de studie die de Europese Commissie daarom in 2017 bestelde.

De belangrijkste bevinding van de onderzoekers doet alvast even naar adem happen: allen samen betalen we 1.000 miljard euro aan ‘externe’ kosten om de vervoerssector te laten werken zoals hij nu bestaat. Dat is zo maar even 6,6% van het Europese bnp, of nog, 2.000 euro per inwoner van de Unie per jaar!

Deze kosten behelzen de infrastructuurwerken, maar evengoed de veroorzaakte luchtvervuiling, de economische schade bij ongevallen of files, de geluidsoverlast, de impact op het klimaat, de impact van de brandstofdelving en de schade aan het leefmilieu. Files en ongevallen zijn goed voor de helft van de kosten, maar de milieuschade is wél verantwoordelijk voor de andere helft.

In de debatten die op de presentatie volgden, legden de vertegenwoordigers van de verschillende sectoren steevast de nadruk op de ‘bijdrage’ die de betreffende sector reeds levert, en stelden ze de eigen sector ‘groener’ voor dan die van de anderen. Het water tussen de vervoersmodi is nog bijzonder diep. De EU sluit zo 2018, dat gedoopt werd tot het jaar van de multimodaliteit, af met magere resultaten wat die toenadering betreft.

VBO – Het VBO meent dat het hoog tijd is dat de verschillende modi hun defensieve houding opzijschuiven en inzien dat de juiste lading op de juiste modus voor dát traject de enige duurzame weg is. De vraag naar transport neemt gestaag toe. We moeten dus een manier vinden om aan die stijgende vraag tegemoet te komen terwijl we de kosten verlagen en de impact met betrekking tot files, het milieu en de volksgezondheid verminderen. En om door een vlottere bewegingsvrijheid voor mensen en goederen ook economische en maatschappelijke winsten te maken. In dat kader hopen wij van harte dat de hele transportsector deze nieuwe studie van de Commissie als valabele basis wil aannemen voor verder debat, zodat er samen positieve stappen voor een betere – multimodale – toekomst kunnen worden gezet.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.