Energietransitie: de integrale industrie transformeert

De energietransitie van de maakindustrieën is van essentieel belang om onze uitstoot van broeikasgassen, die aan de basis liggen van de klimaatverandering, drastisch te verminderen. Alle industrietakken zijn zich volkomen bewust van die noodzakelijke (r)evolutie en de economische en technologische uitdagingen die daarmee gepaard gaan. En ze blijven niet stilstaan, integendeel: ze bereiden zich voor, bepalen doelstellingen en denken na over transformatiescenario's om hun directe impact - veroorzaakt door hun productieproces - op het klimaat te verminderen. Een veeleisende en complexe taak.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
21 juni 2022

Hoe zien zij de energietransitie en met welke uitdagingen en obstakels worden ze geconfronteerd? Om die vragen te verzamelen en er zoveel mogelijk van te beantwoorden, organiseerde het VBO een rondetafelconferentie waar tal van industriële spelers aan deelnamen. Dat initiatief maakt deel uit van Horizon België 2030, het toekomstplan dat het VBO en de leden-sectorfederaties hebben uitgewerkt om van België een stabiel en efficiënt land te maken, waar het rendabel ondernemen, werken en wonen is. De rondetafel werd bijgewoond door minister van Klimaat Zakia Khattabi en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine.

Industrie slaat de hand aan de klimaatploeg

Vandaag wordt onze industrie door sommigen nog te vaak in zeer enge zin herleid tot ‘vervuilers van het leefmilieu’. Nochtans zorgt de industrie in zeer belangrijke mate voor werkgelegenheid, toegevoegde waarde, technologische vooruitgang en dus maatschappelijke welvaart. Dat vergeet men vaak. Anderzijds ontwikkelt de industrie vandaag al in toenemende mate efficiënte producten die de ecologische voetafdruk van ons allemaal aanzienlijk kunnen verkleinen.

De feiten tonen aan dat de industrie in ons land een grote bereidheid toont om de uitdaging van de klimaattransitie te helpen realiseren. Tegelijk werpt ze ook een reeks vragen op over de technologische mogelijkheden en de maturiteit van technologische oplossingen. Denken we maar aan issues als het ontwikkelen van performante elektriciteit-, CO2- en waterstofnetwerken, voldoende beschikbaarheid van elektriciteit en koolstofarme of koolstofvrije energiedragers tegen concurrerende prijzen, de aanzienlijke investeringskosten en de strategieën van de respectieve regeringen met betrekking tot de financiering van die investeringen, de invoer en het marktmodel rond CO2-afvang,…

Samenwerking absoluut noodzakelijk

Innovatie en concrete actie zijn uiterst zinvol in deze context en helpen de inspanningen en investeringen draaglijker te maken. De maakindustrie werkt transitiestrategieën uit, maar heeft ook twijfels en vragen over de best mogelijke alternatieven, en stuit nog vaak op tal van onzekere issues die een oplossing vragen.

Net zoals de burger op de industrie rekent om groenere producten op de markt te brengen, rekent de maakindustrie op de steun van andere industrietakken om mee naar oplossingen te zoeken. Zo kan een onderneming alleen maar gebruik maken van waterstof als er ook een netwerk is om de waterstof te transporteren en een leverancier om te produceren. Een vlotte interactie tussen onze verschillende industriesectoren is dus uitermate belangrijk om de transitie van onze hele industrie te verzekeren.

Uit de rondetafel onthouden we vooral dat samenwerken in de toekomst absoluut noodzakelijk: de maakindustrieën, de industrietakken die oplossingen leveren aan de maakindustrieën en de politieke wereld. Alleen samen kunnen we tot concrete oplossingen komen. We moeten blijven gaan voor een open dialoog in het kader van een gedegen visie voor de industrie in ons land en de daaraan gelinkte welvaart voor ons allen. De noodzaak van de energietransitie maakt integraal deel uit van deze visie en aanpak. We pleiten dan ook voor het snel uitwerken van deze geïntegreerde visie als resultante van nauw en constructief overleg tussen politiek en industrie. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.