Hoe kunnen bedrijven de energietransitie tot een succes maken?

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) organiseerde vandaag een rondetafelgesprek over een cruciaal thema: de energietransitie van de maakindustrie. Die transitie is van essentieel belang om onze uitstoot van broeikasgassen, die aan de basis liggen van de klimaatverandering, drastisch te verminderen. Het VBO bracht verschillende industriële actoren bijeen om over hun transitieprojecten te spreken, maar ook om te luisteren naar hun vragen en die, in de mate van het mogelijke, te beantwoorden.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
22 juni 2022

De industrieën ontwikkelen steeds meer efficiënte producten en processen die de ecologische voetafdruk van de burgers kunnen verkleinen. Ze werkten ook strategieën uit om hun directe impact op het klimaat tijdens de productie op termijn te verminderen.

Tijdens de rondetafel toonden de aanwezige industrieën hun bereidheid om die transitie te verwezenlijken en stelden ze een reeks vragen, zoals bijvoorbeeld:

  • over de technologische mogelijkheden en de gereedheid van de technologieën,
  • over de (elektriciteits-, CO2- en waterstof-)netwerken,
  • over de toereikendheid van elektriciteit en koolstofarme of koolstofvrije energiedragers tegen concurrerende prijzen,
  • over de investeringskosten en over de strategieën van de regeringen met betrekking tot die kosten,
  • over de invoer en over het marktmodel rond CO2-afvang.

De rondetafel werd opgeluisterd door de aanwezigheid van minister Zakia Khattabi en staatssecretaris Thomas Dermine.

“Koolstofarme waterstof is een van de sleuteltechnologieën voor een geslaagde ecologische transitie van de Belgische industrie. Het herstelplan voert een reeks hervormingen en investeringen door waarmee we een toereikend aanbod kunnen bekomen tegen concurrerende prijzen en met een zo laag mogelijke uitstoot. Samen kunnen we een nieuwe keten opbouwen en onze technologieën en diensten exporteren”, aldus staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine.

“Of het nu gaat om ondernemingen uit de publieke sector, de privésector of de sociale economie, allemaal spelen ze een onmisbare rol in de klimaattransitie. Sinds ik aangetreden ben, stel ik elke week op het terrein vast dat velen onder hen initiatieven nemen om over te stappen naar een koolstofvrij model. Want als je een bedrijf leidt, geef je de toekomst vorm. Je beïnvloedt de toekomst op een proactieve manier, en wacht niet tot je daartoe verplicht wordt! Het is mijn plicht om ervoor te zorgen dat de transitie die leidt tot die koolstofvrije herstructurering rechtvaardig is: door bedrijven en werknemers te begeleiden, zodat niemand aan de kant blijft staan”, verklaart Zakia Khattabi, federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

“Ik ben bijzonder tevreden over de dynamiek die er in de private sector is rond de energietransitie. Maar als we op dat gebied een voortrekker willen blijven, dan hebben we nood aan een ‘fast lane’ voor vergunningen om de investeringen tijdig op de markt uit te rollen. Als alle tandwielen vlotjes draaien dan kan onze knowhow een krachtig exportproduct worden, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.