Toekomst van onze energievoorziening in gevaar

De federale regering buigt zich vandaag over het rapport van minister van Energie Tinne Van der Straeten omtrent de energieprijzen en de toekomstige energiebevoorrading aan ons land na de volledig uitstap van nucleaire energie. Zodra het rapport beschikbaar is, dient het ten gronde geanalyseerd te worden. Intussen sijpelen enkele elementen reeds door in de pers, wat de werkgevers noopt tot een eerste reactie.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
03 december 2021

Van bij het begin van deze discussie vragen de werkgevers concrete antwoorden op vier elementen:

  1. Is de bevoorradingszekerheid gegarandeerd?
  2. Wie betaalt wat? Wat is de impact op de energieprijzen en hun volatiliteit?
  3. Wat is de impact op de CO2-emissie?
  4. Hoe worden de geopolitieke risico’s ingeschat?

Verder stellen we vast dat niet alle scenario’s in het rapport in overweging werden genomen. Zolang de twee basisscenario’s – m.n. het openhouden van de twee jongste kernreactoren en de kernuitstap behoudens subsidiëring van extra gascentrales via een CRM – niet grondig en op de 4 hogervermelde criteria worden onderzocht, vrezen de werkgevers voor overhaaste en onzekere beslissingen.

Nu blijkt dat één van de twee nieuwe centrales die geselecteerd werden in het CRM geen vergunning heeft gekregen, dreigt er daarboven een tekort van 800 MW aan energieproductie in ons land te ontstaan. Een sluitende oplossing voor de bevoorradingszekerheid vanaf de winter van 2025-2026 is vandaag niet gegarandeerd. Die onzekerheid maakt ondernemingen uiterst bezorgd. Zij kunnen dit moeilijk aanvaarden omdat de gevolgen op korte termijn (m.n. winter 2025-2026) voor zowel de burgers als de ondernemingen bijzonder zwaar kunnen zijn. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen op middellange en lange termijn.

De werkgevers vragen dus met aandrang dat eerst alle mogelijke pistes snel maar grondig onderzocht worden, vooraleer zulke belangrijke beslissingen omtrent de toekomstige energiemix genomen worden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.