Visie van Elia op onze energiemix tegen 2050

Elia publiceert zijn ‘Roadmap to Net Zero’, zijn visie op het realiseren van een klimaatneutraal Europees energiesysteem in 2050. Er worden twee scenario’s uiteengezet, maar Elia kiest duidelijk voor de optie met het grootste aandeel directe elektrificatie. Dat wil zeggen dat de elektriciteit direct wordt ingezet, in tegenstelling tot het indirect gebruik  van elektriciteit, dat dient voor de productie van molecules, zoals waterstof.


Olivier Van der Maren, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
24 november 2021

Elia trekt in de roadmap tal van conclusies (meer dan we in dit artikel kunnen vernoemen).
Europa heeft een groot potentieel aan hernieuwbare energie om te voldoen in zijn behoeften voor directe elektrificatie. Die behoeften zullen tegen 2050 met 70% gestegen zijn ten opzichte van vandaag. Dat potentieel is op Europees niveau ongelijk verdeeld, de interconnecties zullen dus moeten worden versterkt om groene elektriciteit tot bij de consument te krijgen en het netwerk in balans te brengen.

Voor België betekent dat een elektriciteitsinvoer van 50% om het direct verbruik te dekken, gezien het zwakke Belgische potentieel voor hernieuwbare energie ten opzichte van de vraag (voor de zoveelste keer gestaafd door onderzoek). Om te voorzien in de directe Europese behoeften is er een verdrievoudiging nodig van de hernieuwbare capaciteit tegen 2050, met een goed evenwicht tussen zonne- en windenergie. Die twee bronnen vullen elkaar genoeg aan om de seizoensgebonden mismatch tussen vraag en aanbod te compenseren (idealiter 2/3 wind en 1/3 zon). Bovendien kunnen de dagelijkse schommelingen worden opgevangen door de flexibiliteit op het niveau van de elektrische voertuigen, warmtepompen en thuisbatterijen. Elia rekent ook op de flexibiliteit van de industrieën.

De hernieuwbare productie van Europa zal niet volstaan om te voldoen aan zijn indirecte vraag (groene moleculen). Die productie moet eerst voor direct gebruik worden ingezet, dat is de prioriteit. Pas in een tweede fase kunnen we een grootschalige Europese groenemoleculenproductie overwegen, maar die zal onvoldoende zijn. Europa zal dus sterk afhangen van de invoer van molecules. Met uitzondering van kleinschalige toepassingen om kennis te vergaren, geldt dat des te meer voor landen zoals België, dat al niet genoeg hernieuwbare energie heeft om zijn eigen directe verbruik te dekken. Daarom is het essentieel dat België een hub voor groene moleculen wordt, om zo zichzelf en Europa te bevoorraden.

Last but not least zal er naast hernieuwbare energie altijd nood zijn aan ‘controleerbare’ capaciteit (voor productie van elektriciteit op aanvraag) om periodes met lagere hernieuwbare productie en hogere vraag te overbruggen. Het gaat om een ‘significante’ capaciteit (240 à 400 GW), die slechts voor een bepaalde periode wordt geactiveerd. De bestaande en nieuwe thermische centrales zullen die rol vervullen. In een tweede fase kunnen koolstofneutrale technologieën die centrales vervangen. Daarbij noemt Elia bijvoorbeeld de waterstof- en biomassacentrales en brandstofcellen …

Elia gaat uit van groene elektriciteit en molecules, met andere woorden geproduceerd uit hernieuwbare energie. Elia erkent dat de geanalyseerde pistes niet exhaustief zijn en dat ze onderhevig zijn aan technologische innovaties en politieke veranderingen (bijvoorbeeld wat betreft de SMR’s, kleine kernreactoren).

De Elia-studie is terug te vinden op hun website: Elia Group publiceert “Roadmap to Net Zero”, onze visie op het realiseren van een klimaat-neutraal Europees energiesysteem in 2050

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.