VBO-aandachtspunten voor advies ENVI-commissie over ETS-voorstel

Op 16 en 17 mei geeft de ENVI-commissie van het Europees Parlement haar advies over het ETS-voorstel uit het ‘Fit for 55’-pakket van de Europese Commissie. Het VBO contacteerde enkele Belgische Europarlementsleden om vijf punten die voor ons belangrijk zijn onder de aandacht te brengen.


Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
10 mei 2022

1. Behoud van gratis emissierechten voor export

Via het ‘carbon border adjustment mechanism’ (CBAM) wil Europa andere landen aanzetten tot een ambitieuzer klimaatbeleid. Dat door de invoerders van ijzer en staal, aluminium, cement, meststoffen en elektriciteit te verplichten om een belasting te betalen in functie van de uitstoot aan broeikasgassen tijdens de productie van die goederen.

Europa kent het ETS-systeem. Producenten die daaronder vallen zijn verplicht om uitstootrechten aan te kopen voor de broeikasgasemissies tijdens het productieproces. Op basis van een benchmark van de beste installaties in Europa krijgen ze een deel van die uitstootrechten gratis. Op die manier wil Europa het verplaatsen van productie-eenheden naar landen zonder klimaatbeleid voorkomen. Nu heeft de Europese Commissie beslist om de gratis emissierechten voor de producenten uit de CBAM-sectoren af te schaffen. Maar zonder die gratis emissierechten zal de Europese productie bestemd voor export een concurrentieel nadeel ondervinden ten opzichte van goederen geproduceerd in derde landen. Daarom moeten de gratis uitstootrechten behouden blijven voor dat deel van de Europese productie van de CBAM-sectoren dat geëxporteerd zal worden. 

2. Goede werking van CBAM aantonen

Het CBAM is voor Europa een volledig nieuw instrument waarbij zich na invoering zonder twijfel kinderziekten zullen voordoen. Het CBAM met kinderziekten in combinatie met de afbouw van de gratis emissierechten zou net aanleiding kunnen geven tot een toename van de carbon leakage. Een veiligere aanpak, waarbij de afbouw van de gratis uitstootrechten pas start als de goede werking van het CBAM is aangetoond, is daarom wenselijk

3. Behoud van de uitstootrechten in het MSR

Sinds 2015 heeft Europa een deel van de uitstootrechten in een ‘Market Stability Reserve’ (MSR) gestopt om een overaanbod aan uitstootrechten (en een te lage prijs) te vermijden. Nu wil Europa een deel daarvan vernietigen en dat is absoluut geen goed idee. Als er ooit toch een tekort aan uitstootrechten dreigt, kunnen ze aangevuld worden uit het MSR. En op korte termijn kunnen ze helpen om de prijs voor uitstootrechten te drukken en zo een milderend effect te hebben op de elektriciteitsprijs. 

4. Afzonderlijk ETS BRT

Het bestaande ETS-systeem is een verdienstelijk en goed werkend systeem. Dat systeem wijzigen door er de non-ETS-emissies van de gebouwen- en transportsector aan toe te voegen, is geen goed idee. Een afzonderlijk beprijzingssysteem voor non-ETS-emissies (ETS BRT) kan wel voor een gedragsverandering bij de mensen zorgen. 

5. Extra middelen voor innovatiefonds

Om de ontwikkeling en snelle invoering van nieuwe technologieën zoals koolstofgebruik en -opslag (CCU en CCS) mogelijk te maken, is het nodig om extra middelen toe te voegen aan het innovatiefonds. Om zo de industriële leiderspositie van de EU naar de toekomst toe te behouden. 

Foto ©Shutterstock

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.