2035: Europees Parlement kondigt einde verbrandingsmotoren aan

Op woensdag 8 juni keurde het Europees Parlement het verbod op verbrandingsmotoren vanaf 2035 goed. Concreet zullen vanaf die datum alle nieuwe auto's en lichte bedrijfsvoertuigen die in Europa worden verkocht emissievrij moeten zijn. De Europese Raad moet dat besluit echter nog bekrachtigen vooraleer het in werking kan treden.


Eloïse de Villegas, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
14 juni 2022

Hoewel het VBO instemt met de algemene doelstelling om het vervoer, overeenkomstig de Europese doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen, koolstofvrij te maken, is het bevoordelen van één soort technologie niet de beste aanpak.  

Het VBO betreurt dat het beginsel van technologische neutraliteit wederom niet in acht wordt genomen. Het begrip ‘emissievrij’ impliceert namelijk dat alleen elektrische auto's en waterstofauto's (nog beperkt in aantal) op de markt kunnen worden gebracht. Het is jammer dat bepaalde technologieën, die ons nochtans ook in staat zouden stellen om de gestelde doelen te bereiken, voortaan worden uitgesloten. Bovendien ontmoedigt een dergelijke maatregel mogelijk investeringen in koolstofarme alternatieven en brandstoffen die een deel van de oplossing kunnen zijn om het huidige en toekomstige wagenpark, ook na 2035, koolstofvrij te maken. 

Daarnaast is er het risico op ‘gold-plating’. Het zou namelijk kunnen dat sommige lidstaten nog ambitieuzer willen zijn dan het Europese besluit. In België heeft Vlaanderen zo bijvoorbeeld al aangekondigd dat het zou willen dat vanaf 2029 alle nieuwe inschrijvingen emissievrij zijn. Ook Brussel wil tegen 2030 geen diesel en tegen 2035 geen benzine, LPG en CNG meer. Niet alleen de vraag naar technologische neutraliteit, maar ook de vraag naar een level playing field tussen alle landen dringt zich op. 

In ieder geval is de transitie al begonnen. De constructeurs hebben niet op het besluit van de Europese instanties gewacht om hun aanbod emissievrije voertuigen te ontwikkelen. Een twaalftal jaar is echter niet lang om dat aanbod uit te breiden, om te kunnen profiteren van aantrekkelijkere prijzen of te voorzien in massale investeringen in oplaadinfrastructuur om in heel Europa snel een stabiel netwerk tot stand te brengen en een succesvolle transitie te garanderen.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.