Beleidsnota Mobiliteit - Economische belangen/welvaart in aanmerking genomen?

Onlangs werd de beleidsnota van minister Gilkinet besproken in de Kamercommissie Mobiliteit. Het werkstuk getuigt van de wil om een mobiliteitsbeleid vorm te geven, al is het in dit land een quasi onmogelijke opgave om een coherente visie voor te stellen door de immens versnipperde bevoegdheidsverdeling. De minister focust in zijn visie voornamelijk op klimaatdoelstellingen en het tegengaan van vervuiling, en vertrekt minder vanuit de mobiliteitsbehoeftes zelf. De voorstelling van het document in de Kamercommissie riep heel wat terechte vragen op.


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
13 december 2022

De minister is een gekende voorvechter van de trein als fundament van onze mobiliteit. En het moet gezegd, hij heeft bijkomende middelen bepleit en staat op het punt (eindelijk) nieuwe beheerscontracten af te sluiten voor de NMBS en Infrabel. Voor wat betreft het goederenvervoer ondersteunt hij met zijn Spoorvisie 2040 een verdubbeling van het goederenvervoer tegen 2030 en voorziet hij in een verdubbeling van het aantal passagiers tegen 2040. Er is echter nog veel werk aan de winkel om de performantie van het spoor te verbeteren. Het is bijzonder teleurstellend dat er in de beleidsvisie geen plaats is voor proefprojecten met het oog op de vrijmaking van het spoor, zoals wel degelijk werd voorzien in het regeerakkoord van 2020 (één in Vlaanderen, één in Wallonië). Indien het spoor zich niet voorbereidt of wil voorbereiden op de vrijmaking van de markt, zal die struisvogelpolitiek zonder twijfel tot een drama leiden. De noodzakelijke aanpassingen bij de NMBS, Infrabel, de regulator en de administratie zullen er niet vanzelf komen.

Een deel van de beleidsnota bevat harde taal tegen onze nationale luchthaven. De maatregelen in de nota betekenen een ‘downsizing’ op basis van niet onderbouwde stellingen op het vlak van economische, mobiliteits- of milieueffecten. België heeft een open economie, met vooral troeven in R&D en met instellingen als NATO, EU en topuniversiteiten. Maar evengoed hebben wij een uitgebreide maakindustrie die nauw verbonden is met de luchtvaartsector. Een internationale luchthaven is een absolute must. De connectiviteit met het verdere buitenland brengt ons niet enkel de cijfertjes van het Planbureau op, maar veel meer: een moeilijk becijferbare toegevoegde waarde in ons intellectueel kapitaal. Uitwisseling en fysieke confrontatie zijn in de hele geschiedenis de motor van vooruitgang geweest, en dat is in onze tijd niet anders. Dat betekent uiteraard geen vrijgeleide om die (vlieg)activiteit op ongecontroleerde manier te laten verlopen. Het VBO is voorstander van een duidelijk kader en level playing field waarin de luchthaven zich kan ontwikkelen en een state of the art speler kan blijven in de sector. De luchthaven bereikbaar maken met een goede hogesnelheidstreinverbinding zou onder meer tot de prioriteiten moeten behoren. Dat vinden we nergens terug in de nota.

Ten slotte willen we nog meegeven dat de minister zijn expliciete steun betuigt aan de modernisering van de wet op de binnenbevrachting van 5 mei 1936. Wij hopen met hem dat het moeizame proces in 2023 tot een goed einde wordt gebracht en dat de contractvorming in onze binnenvaart de 21ste eeuw instapt met internationale standaarden.

Minister Gilkinet heeft geen gemakkelijke taak om alle factoren die bij een evenwichtig mobiliteitsbeleid komen kijken in balans te houden. Wij rekenen op zijn belofte om ruim te consulteren en te luisteren naar alternatieve stemmen. Als VBO willen wij een constructieve partner zijn zodat ons land een gezonde draaischijf blijft voor goederen, diensten en mensen.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.