Belgian Mobility Dashboard: plug-invoertuigen leveren de grootste bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de eerste helft van 2022

 

Het Belgian Mobility Dashboard (BMD - https://www.mobilitydashboard.be/), gelanceerd in januari 2022 door het VBO en FEBIAC, werkt regelmatig de gegevens bij over de spoor- en wegmobiliteit in België, alsook over het wagenpark en de bijhorende uitstoot. Die gegevens worden gemonitord aan de hand van verschillende indicatoren. Wanneer er zich bij een of meerdere van die indicatoren een duidelijke trend aftekent, wordt daarover gecommuniceerd.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
27 juli 2022

Onder meer door het Europese ‘Fit for 55’-wetgevingspakket staan klimaat en CO2 in het middelpunt van het maatschappelijke en politieke debat. Met het Belgian Mobility Dashboard kunnen we o.a. de evolutie van de CO2-uitstoot van de in België ingeschreven nieuwe wagens in de eerste helft van 2022 volgen.

Daaruit blijken twee zaken. Enerzijds bleven de gemiddelde uitstootniveaus (uitgedrukt in g/km) van de nieuwe, tussen 1 januari en 30 juni 2022 ingeschreven diesel- en benzinewagens stabiel in vergelijking met 2021 (dieselwagens: +0,3 g CO2/km, benzinewagens -1 g CO2/km).  Anderzijds daalt de gemiddelde uitstoot van alle nieuw ingeschreven wagens (alle motortypes samen) met 8% (108,4 g CO2/km in juni 2022 tegenover 117,9 g CO2/km in juni 2021). De verklaring voor die daling ligt in het groeiende succes van de 100% elektrische en plug-inhybridewagens, de zogenaamde oplaadbare wagens.    

Bedrijven drijven de vraag naar die oplaadbare wagens op.  Ze vertegenwoordigen, via zowel leasing als rechtstreekse aankoop, 34,8% van de ingeschreven bedrijfswagens.

Voor particulieren bedraagt dat cijfer voor oplaadbare wagens 3%. Zij geven de voorkeur aan eenvoudige hybrides, de zogenaamde zelfopladende hybrides (die alleen via de verbrandingsmotor worden opgeladen), goed voor 11%. 

Met andere woorden, plug-invoertuigen leveren momenteel de grootste bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot op de markt voor nieuwe auto's. De snelheid waarmee CO2-arme of CO2-vrije  motoren in het wagenpark worden ingevoerd zal bepalend zijn voor het behalen van onze CO2-reductiedoelstellingen voor het wegverkeer, zeker tegen 2030.

Heel wat informatie uit het Belgian Mobility Dashboard kan nuttig zijn om het mobiliteits- en klimaatbeleid te ondersteunen. Zo kunnen we aan de hand van het BMD o.a. de evolutie van de CO2-uitstoot volgen en het aandeel van elk type motor daarin (in het bijzonder lage- en nulemissiemotoren), zowel op marktniveau als op het niveau van het Belgische personenwagenpark.

Het BMD is een neutraal, datagebaseerd platform dat de belangrijkste aspecten van mobiliteit in België monitort en dat (publieke, private en academische) stakeholders op het gebied van mobiliteit een unieke set indicatoren aanreikt die ze kunnen gebruiken om oplossingen, beleid en maatregelen inzake mobiliteit te beoordelen en te ontwikkelen. Het Belgian Mobility Dashboard (BMD) heeft de ambitie om het belangrijkste onlineplatform voor mobiliteitsdata in België te worden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.