De elektronische vrachtbrief: een evaluatie van het Benelux-proefproject

De e-CMR – dat bewees een studie van het VBO en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging eerder dit jaar – levert maar liefst 13,11 euro minder administratieve lasten op dan een papieren exemplaar. Indien we het totaal aantal CMR’s in 2018 in de EU op ongeveer 400 miljoen schatten, zou de jaarlijkse administratieve lastenverlaging oplopen tot 5,25 miljard euro voor de sector. 


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
09 oktober 2019

Die besparing in geld, maar eveneens in tijd, is een welkome zuurstofbel voor de logistieke sector. Een Benelux-proefproject laat sinds december 2017 toe om via testcases uit te zoeken hoe die vernieuwing het best wordt uitgerold. Een jaar voor de einddatum van dat project, zijn we toe aan een evaluatie zodat de rode loper definitief kan worden uitgerold voor de e-CMR.

De voordelen van het digitaliseren van de vrachtbrief werden in 2008 reeds erkend in het kader van de UNECE Geneva e-CMR Convention. Inmiddels is Portugal het 23ste land dat de conventie zal onderschrijven, en naar verluidt is ook Duitsland van plan om dat te doen. De ondertekenende landen engageren zich ertoe om digitale CMR’s van de andere landen zonder meer te aanvaarden op hun grondgebied. Wat ontbreekt in deze conventie is de garantie dat het ook om een uniek exemplaar gaat dat correct gearchiveerd wordt en betrouwbare informatie bevat. Om die lacune op te vangen, werd in 2016 een proefproject gelanceerd in België. Later werd dat opgeschaald tot op Beneluxniveau. Het loopt nog tot oktober 2020.

Op dit moment wordt het project grondig geëvalueerd. Het is immers niet de bedoeling dat het project in 2020 abrupt stopt, maar dat bedrijven die reeds instapten de zekerheid krijgen dat ze verder kunnen gaan op het ingeslagen pad. Deelnemers evalueren het gebruik van de e-CMR alvast positief: de technologie werkt naar behoren en het aantal digitale CMR’s stijgt aanzienlijk per maand. Waar we in 2018 een totaal van 4.234 e-CMR’s optekenden, werden in de maand september 2019 alleen al 3.428 exemplaren uitgegeven. (*) Toch tekenen we nog koudwatervrees op bij een deel van de sector. Zij ervaren vooral een tekort aan goede informatie en begeleiding bij een eventuele opstart. De 13 geaccrediteerde softwareproviders werken inmiddels zelf aan een oplossing voor het compatibiliteitsprobleem van hun programmatuur.

Inmiddels staat de wereld rondom de Benelux niet stil. Het derde Mobility Package, dat de Europese Commissie voorstelde op 17 mei 2018, behelst ook een voorstel voor de regeling van elektronische uitwisseling van vrachtinformatie (eFTI). Het voorstel mandateert lidstaten om elektronische vrachtbrieven, die leesbaar zijn door mens en machine in een geharmoniseerd EU-formaat, te aanvaarden. Het gebruik van elektronische documenten wordt niet verplicht, maar indien men daarvoor kiest, moeten de data gedeeld worden via gecertifieerde (én compatibele) eFTI-serviceproviders en platformen.

De discussie over deze eFTI-regeling is volop aan de gang deze maand en zou – volgens de huidige berichten – toepasbaar worden 4 of 6 jaar na de goedkeuring (2024-2026). Het Benelux-proefproject is zonder twijfel een bron van inspiratie voor de EU, en wordt zelfs bij de Verenigde Naties (de houder van het Protocol) met aandacht gevolgd. De huidige evaluatie van dat Benelux-project zal wellicht leiden tot een verlenging die de overgangsperiode zal beslaan tot de EU-regeling van toepassing wordt.

(*) Enkel in België, niet in het volledige Benelux-proefproject.

Bijkomende informatie:

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.