Europese Mobiliteitsweek: ‘Innovation on the move’

Voor de 20e editie van de Europese Mobiliteitsweek (van 16 tot 22 september) legt het VBO de nadruk op innovatie. Die is immers de belangrijkste hefboom voor een betere mobiliteit, om het hoofd te bieden aan de klimaatuitdagingen en om de Belgische economie te ondersteunen.


Eloïse de Villegas, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
15 september 2020

In het kader zet het VBO vijf lidfederaties en vijf ondernemingen met een innoverend mobiliteitsproject in de kijker. En dat is nog maar het topje van de ijsberg! België telt tal van ondernemingen die innoverende projecten ontwikkelen. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van projecten die deze week niet aan bod kwamen in de video’s.

Artificiële intelligentie: B12 consultingis een IT-dienstverlener uit Louvain-la-Neuve, gespecialiseerd in artificiële intelligentie en de ontwikkeling van innoverende software. De onderneming zet haar talenten vandaag in om de mobiliteit in Brussel te verbeteren en projecten voor duurzame mobiliteit bij de MIVB te steunen door bijvoorbeeld bepaalde fundamentele vragen in verband met de geplande elektrificatie van het busnet te beantwoorden.

Artificiële intelligentie: Cegeka, Europeseleverancier van IT-oplossingen heeft o.a. een ‘Predictive Mobility Platform’ ontwikkeld, dat gebruik maakt van big data en artificiële intelligentie. Op het platform kunnen simulaties worden gemaakt en kan de impact van nieuwe beleidsmaatregelen worden getest en geanalyseerd (bv. nieuwe verkeersplannen, sluiten van bepaalde wegen …). Het platform zamelt gegevens in om diverse actoren (steden, gemeenten, deskundigen …) te helpen met hun mobiliteitsbeleid.

Nieuwe vloot en virtuele opleiding: Electro-Testis een erkende toezichthoudende instantie en een opleidingscentrum inzake veiligheid van installaties (elektriciteit, gas, heftoestellen en liften, brand, druk, risicoanalyse ...) en energie. Electro-Test wil het verschil maken en zijn ecologische voetafdruk beperken. Het nam hiervoor de volgende initiatieven: de vloot vervangen door hybride, elektrische voertuigen en voertuigen op aardgas, laadpalen plaatsen bij de werknemers en in het nieuwe gebouw, het opleidingscentrum uitrusten met de allernieuwste technologieën om opleidingen op afstand te kunnen geven en zo het aantal verplaatsingen te beperken.

Biobrandstof: ExxonMobil,de petroleum- en gasonderneming, heeft een groot onderzoeks- & ontwikkelingscentrum in België, waar diverse onderzoeken naar innoverende technologieën worden gevoerd. ExxonMobil werkt onder andere met leidinggevende onderzoeksinstellingen in Amerika aan de ontwikkeling van biobrandstof op basis van landbouwafval of algen. Op termijn kan dergelijke biobrandstof worden gebruikt voor vaartuigen of vliegtuigen zonder dat er nieuwe infrastructuur nodig is. Met dit onderzoek wil ExxonMobil de uitstoot door mobiliteit verminderen.

Artificiële intelligentie: Faktion is een Belgische onderneming die gespecialiseerd is in het gebruik van artificiële intelligentie. Dankzij haar kennis heeft ze het project ‘AIRVI case’ ontwikkeld, in partnerschap met een Engelse onderneming. Het maakt gebruik van een intelligent routingsysteem dat verschillende trajecten op weg naar de bestemming voorstelt. Voor elk traject wordt een reeks gegevens meegedeeld: trajecttijd, verloren tijd in files, kostprijs, uitstoot … Het is de bedoeling om de afgelegde trajecten te optimaliseren, files te beperken en tegelijk de luchtkwaliteit te verbeteren.

Multimodaliteit: Skipr is een start-up die een digitale mobiliteitsoplossing biedt voor alle werknemers via een combinatie van openbaar vervoer, micromobiliteit, gedeelde mobiliteit en privévoertuigen en daarvoor gebruik maakt van lokale en internationale mobiliteitsdiensten. Ze helpt ondernemingen anders te kijken naar mobiliteit door hun werknemers digitale toegang te geven tot het volledige mobiliteitsspectrum. Op die manier vereenvoudigt ze de dagelijkse verplaatsingen van de werknemers. Skipr bestaat uit 3 sleuteldiensten: een mobiele toepassing, een boordtabel op een website en een betaalkaart. Samen vormen ze een uniek luik om professionele mobiliteit te plannen, te reserveren, te betalen en te beheren.

Alternatieve brandstof: de onderneming Total, die actief is in verschillende energiesectoren, diversifieert haar energiemix op pragmatische en duurzame wijze en is ervan overtuigd dat de complementariteit van de energiesoorten bron is van synergie, waardecreatie, vergroening en technologische vooruitgang. Total wil groeien op de hele waardeketen van de verschillende energiebronnen, van de productie tot de commercialisering. In het kader van de mobiliteit betekent dat een groener aanbod dankzij hernieuwbare-energieoplossingen zoals de versnelde uitrol van een netwerk van laadpalen voor elektrische wagens en van bio-CNG met de opening, in december 2019, van het eerste 100% bio-CNG-station in België.

Vrachtfietsen: Vinci Facilities is een onderneming die gespecialiseerd is in Facility Management en technisch onderhoud van de installaties van gebouwen. De onderneming heeft sinds het begin van het jaar geïnvesteerd in elektrische vrachtfietsen waarmee haar technici zich gemakkelijker en ecologischer in de steden kunnen verplaatsen voor hun interventies. Op die manier besparen ze tijd, dragen ze niet bij tot files en hebben ze geen parkeerproblemen.

Kringloopeconomie: Watt4ever is een consortium van partners dat een volledige en geïntegreerde oplossing biedt om hoogspanningsbatterijen een tweede leven te geven. Het vormt batterijen van elektrische voertuigen om tot een opslagsysteem voor energie en verlengt daarmee hun levensduur.

Eco-onderhoud®: Traxio, de federatie van de autosector en aanverwante sectoren, ontwikkelde in samenwerking met zijn leden een nieuw concept voor het motoronderhoud van voertuigen. Eco-onderhoud® voert een diagnose uit van de motor, met als resultaat een uitgebreid verslag over de verbranding en de uitstoot. In functie van de resultaten wordt de binnenkant van de motor hersteld en/of gereinigd. Zo kunnen we de kwaliteit van de (verbrandings)motoren op onze wegen opkrikken: gereinigde motor, minder uitstoot, minder brandstofverbruik … 

Fiets: De federatie van de autosector en aanverwante sectoren Traxio is bezig met het opzetten van een digitaal fietsenregister. Met Velopass 2.0 kan je elke fiets inschrijven in een databank aan de hand van drie identificatievormen: een nummer, een QR-code en een NFC-chip. Dankzij die drie elementen wordt er een rechtstreekse link gelegd tussen fiets en eigenaar, met tal van voordelen tot gevolg: er is minder risico op diefstal en doorverkopen, fabrikanten, verkopers en klanten kunnen via een modern kanaal communiceren, er wordt een digitale historiek van onderhoud en herstellingen gecreëerd én het vormt een statistische basis voor de Belgische fietsenmarkt. 

Openbaar vervoer: Ook het openbaar vervoer innoveert! Zo heeft de NMBS bijvoorbeeld het Innovation Lab, dat innoverende projecten implementeert die o.a. nieuwe technologieën inzetten om de klantbeleving te verbeteren. Zo ontwikkelden ze bijvoorbeeld de ‘MoveSafe’-app waarmee je kan controleren hoe druk het is op de trein, belangrijke informatie in deze gezondheidscrisis. Een ander voorbeeld is de MaaS-applicatie (Mobility as a Service), die op dit moment getest wordt door de MIVB.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.