Fiscale vergroening van de mobiliteit: het wetsontwerp werd goedgekeurd

Woensdag 10 november keurde het parlement in zijn plenaire vergadering het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit goed. De wet omvat meerdere luiken: bedrijfswagens, maatregelen om de installatie van laadpalen aan te moedigen, hulp bij de aankoop van koolstofemissievrije vrachtwagens, belasting op energieproducten en elektriciteit en tot slot het mobiliteitsbudget.


Eloïse de Villegas, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
17 november 2021

Zoals reeds aangekondigd moeten alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 1 januari 2026 koolstofemissievrij rijden om nog te kunnen genieten van een gunstige (para)fiscale behandeling. Voertuigen aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 januari 2027 zullen nog voor 100% aftrekbaar zijn, daarna neemt die aftrekbaarheid jaarlijks af om vanaf 2031 67,5% te bedragen. Het VBO zette de verschillende maatregelen al eens uiteen.

Wat het mobiliteitsbudget betreft, is het VBO tevreden dat het advies van de sociale partners grotendeels gevolgd werd. Het wetsontwerp voorziet in de uitbreiding van de tweede pijler met nieuwe initiatieven (bepaalde parkings, fietsleningen, abonnementen voor het openbaar vervoer voor gezinsleden, een uitbreiding van de straal waarin de woonplaats zich moet bevinden ten opzichte van de gewoonlijke werkplaats om in aanmerking te komen voor de tweede pijler van 5 naar 10 km en inachtneming van het kapitaal en niet alleen van de betaling van de interesten van de hypothecaire lening).

Wat de antimisbruikmaatregelen betreft, werden artikel 5 §3 tot 5 geschrapt. Die bepaalden dat een werknemer minstens 12 maanden moet beschikken over of recht moet hebben op een bedrijfswagen voordat hij kan kiezen voor een mobiliteitsbudget. Het VBO was altijd al gekant tegen die voorwaarde en is dus tevreden met de wijziging. De voorwaarde van 36 maanden voor de werkgever blijft daarentegen van toepassing, en er komt nog een voorwaarde bij: het mobiliteitsbudget zal altijd moeten liggen tussen 3000 euro en 1/5 van het totale brutoloon, met een absoluut maximum van 16.000 euro.

VBO - Het VBO hoopt dat die verbeteringen de ondernemingen en hun medewerkers helpt bij het invoeren van en het sneller kiezen voor een mobiliteitsbudget. Het is immers een mooie kans om onze mobiliteit te vergroenen en de weg vrij te maken voor multimodaliteit.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.