Geen interfederale mobiliteitsvisie: stilstaan is achteruitgaan!

Vanmorgen hebben de vier mobiliteitsministers gesproken over een ontwerp van interfederale mobiliteitsvisie. Die visie is het resultaat van lange werkzaamheden van de federale en regionale administraties. We moeten op politiek niveau helaas vaststellen dat de ministers van mobiliteit niet tot een akkoord komen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt een gemeenschappelijke visie en een reële samenwerking noodzakelijk en betreurt deze situatie.

Pers, COMMUNICATION & EVENTS
14 januari 2019

We kunnen alleen maar hopen dat de regionale en federale regeerakkoorden een ambitieus en coherent mobiliteitshoofdstuk integreren dat inzet op coördinatie in plaats van elk in zijn hoekje te werken. Zo getuigen onderstaande elementen onder andere van de nood aan een interfederale mobiliteitsvisie:

Open data

Digitale gegevens zijn het zwarte goud van de 21e eeuw. Maar zonder integratie hebben ze veel minder waarde en belang. Wanneer wordt de informatie van de NMBS (federale openbare sector), De Lijn/OTW/MIVB (federale openbare sector) en de door de privésector aangeboden diensten werkelijk geïntegreerd? Dit alles idealiter in een toepassing die informatie-reservatie-ticket integreert en aan het mobiliteitsbudget kan worden gekoppeld. Utopie? Ja, maar dan vanuit politiek en niet vanuit technisch oogpunt.

Complementaire infrastructuur en goederen

Multimodaliteit is de toekomst en er bestaan zowel op federaal als op regionaal niveau hefbomen om haar te bevorderen. Dit vergt veel complementaire en gecoördineerde investeringen. Zo is er sprake van multimodale platformen die alle vervoerdiensten op één punt samenbrengen voor een vlotte overstap van de ene op de andere vervoerswijze en met verbindingen, van fietssnelwegen of van intelligente systemen voor verkeersbeheer. In dit kader is het investeringspact dan ook cruciaal.

Om doeltreffend te zijn, speelt de coördinatie op het niveau van de infrastructuur én van de organisatie van de aangeboden diensten een sleutelrol. Het gaat erom te vermijden dat iedereen zijn eigen belangen verdedigt en om de klant een kwalitatieve geïntegreerde dienst te bieden.

Fiscaliteit

Ook fiscaliteit moet een onderdeel zijn van de gemeenschappelijke visie van de federale regering en de gewestregeringen, in het bijzonder omdat ze zal evolueren om “groener” te worden". Zo zou de intelligente kilometervergoeding bijvoorbeeld in het hele land moeten worden ingevoerd ?

Een gebrek aan coördinatie tussen de gewesten zou tot absurde situaties kunnen leiden. Hoe ziet de federale regering de integratie van een CO2-prijs op brandstof trouwens? Als aanvulling op of concurrent voor de regionale fiscaliteit? Met welke gevolgen voor de burger?

‘Deze punten zijn maar voorbeelden die aantonen dat de mobiliteitsproblemen enkel kunnen worden opgelost in een globale, samenhangende interfederale aanpak. Het is absoluut noodzakelijk om een gemeenschappelijke visie te delen, de aanpak te integreren wanneer dat zinvol is en samen te werken. Niet werken aan een gezamenlijke oplossing voor die ellenlange files betekent niets minder dan schuldig verzuim’, aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.