Green Deal: Duurzame en slimme mobiliteitsstrategie

In het kader van de Green Deal, heeft de Europese Commissie woensdag 9 december 2020 haar Duurzame en slimme mobiliteitsstrategie gepubliceerd. Die moet bijdragen aan de groene en digitale transitie waarmee de Commissie in december 2019 van start ging door de CO2-uitstoot in de transportsector tegen 2050 met 90% te reduceren.


Eloïse de Villegas, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
15 december 2020

De strategie is gebaseerd op 3 pijlers: een duurzame, slimme en veerkrachtige mobiliteit.

De Commissie bepaalde vervolgens 10 cruciale actiegebieden waarmee we aan de slag moeten gaan, zoals: het gebruik van emissievrije wagens, hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen bevorderen, het vrachtvervoer vergroenen, een koolstofprijs bepalen, een multimodale, geconnecteerde en autonome mobiliteit concretiseren of de veiligheid en beveiliging in alle vervoerswijzen verhogen. Al die punten worden in de praktijk gebracht aan de hand van een actieplan met 82 concrete initiatieven.

Om de strategie binnen de afgesproken termijn uit te rollen, werden ten slotte 14 sleutelfases vastgelegd die tegen 2030, 2035 en 2050 afgerond moeten zijn.

Alle informatie kan geraadpleegd worden op de website van de Commissie.

VBO – Het VBO volgt de uitvoering van de strategie van nabij op en zal zijn leden vast en zeker op de hoogte houden over de essentiële stappen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.