Transport gevaarlijke goederen: nieuwe verplichting

Veiligheidsadviseur (ADR/RID/ADN) nu ook verplicht voor verzenders!

Tegen uiterlijk 31 december 2022 moeten alle verzenders verplicht een veiligheidsadviseur aanstellen in het kader van het transport van gevaarlijke goederen. Die verplichting werd reeds aangekondigd in het internationaal ADR/RID/ADN-reglement van 2019 met een overgangsperiode. Op het terrein blijken veel verzenders/expediteurs zich echter nog niet bewust van die bijkomende verplichting.


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
07 september 2022

Sedert 1 januari 2000 geldt de verplichting om een veiligheidsadviseur aan te stellen voor die partijen die fysische handelingen uitvoeren bij het transport van gevaarlijke goederen. Al snel bleek echter dat ook de betrokken opdrachtgevers een fundamentele rol en verantwoordelijkheid hebben in de transportketen. 

De nieuwe regelgeving geldt voor wegvervoer (ADR), spoorwegvervoer (RID) en binnenvaart (ADN). Intermodale aspecten waaronder zeevervoer (IMDG) en luchtvervoer (ICAO/IATA) zijn uiteraard eveneens belangrijk. Voor weg- en binnenvaart zijn de regio‚Äôs bevoegd, voor de andere modi ligt de bevoegdheid federaal. 

De veiligheidsadviseur moet ervoor zorgen dat dergelijke transporten veilig gebeuren volgens de geldende voorschriften. Betrokken partijen hebben de keuze om die taak op te nemen binnen de onderneming door een medewerker aan te stellen die in het bezit is van de juiste certificaten. Als alternatief kan een beroep worden gedaan op een persoon buiten de onderneming waarmee een contract voor huur van diensten is afgesloten, gelijklopend met het principe van de preventieadviseur. In beide gevallen is de aanmelding bij de betrokken bevoegde overheden verplicht. 

Wie meer wil weten, verwijzen we door naar de seminaries die DGT/VVV daarover organiseert op 6 oktober in Gent en op 13 oktober in Antwerpen. Inschrijven kan via www.dgtvzw.be en www.vzwverkeersveiligheid.be

De contactpersonen met betrekking tot die regelgeving (federaal en per regio) vindt u terug op volgende pagina:

https://mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/gevaarlijke_goederen

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.