Verrassende resultaten in kader van Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Onze contreien staan bekend voor hun rijke stedelijke geschiedenis, en ook vandaag biedt dit samenlevingsmodel mooie opportuniteiten, maar evenzeer uitdagingen. De organisatie van de aanvoer van allerlei types goederen, de service-interventies in de stad en de afvoer van afval, is er ongetwijfeld een van. Voor de logistieke dienstverleners blijkt het steeds moeilijker om compliant te handelen met de fijnmazige maatregelen en onverwachte hindernissen in stedelijke gebieden. Tijd voor dialoog, dacht het VBO. Samen met enkele andere geïnteresseerde organisaties*, stapte het VBO in een Vlaamse Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek, met als doel de partijen te verbinden. 


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
16 december 2020

Maar individuele verhalen vormen geen goede basis voor gesprek. Het project startte daarom met een inventarisering van de manier waarop steden tot de regels komen, en de ervaringen van bedrijven. Een enquête werd zorgvuldig ingevuld door de 13 Vlaamse centrumsteden, en geeft een mooi beeld van de totstandkoming van dat beleid. Corona was echter een spelbreker bij de consultatie van bedrijven, met een (te) magere steekproef als gevolg. Voorzichtigheid bij de interpretatie van de 12 correcte enquêtes is dus geboden. De analyse van al die gegevens bezorgde Elke Vanooteghem, al werkzaam op de Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen, een masterdiploma aan de VUB. 

Interessant is zeker dat steden niet automatisch een aparte invalshoek gebruiken voor logistiek en 5 van de 13 centrumsteden geen luik goederenvervoer hebben in het mobiliteitsplan. Een one-stop contactpunt voor informatie m.b.t. het lokale beleid, vinden we in minder dan de helft van de steden. De geconsulteerde stakeholders worden vaak beperkt tot de lokale handelaars en transporteurs. Een systematisch overleg met de ruimere betrokken partijen blijkt moeilijk organiseerbaar. Bij het uitvaardigen van maatregelen, kijken steden naar de doenbaarheid en inspireren ze zich bij de collega-steden. Ten slotte blijkt een communicatieparadox te zitten in het feit dat de meest voorkomende maatregelen, zoals tonnagebeperkingen of venstertijden, veel minder gedocumenteerd worden als de veeleer nieuwe, maar veel minder toegepaste, LEZ-zones. 

De antwoorden van bedrijven lijken vooral de communicatiekloof tussen de partijen te bevestigen. 8 van de 12 bedrijven zou een uniek contactpunt wensen en voelt zich niet voldoende betrokken, al beseft men dat het moeilijk is om het bedrijfsleven als groep te betrekken. Een gebrek aan informatie en communicatie lijkt een negatieve perceptie van het logistieke beleid te voeden. De ingevoerde maatregelen blijven zeker niet zonder gevolgen voor bedrijven die meer kilometers doen of graag willen weten welke investering in vernieuwende voertuigen de juiste is. Opvallend is de discrepantie tussen de positieve score die stedelijke distributiecentra krijgen en het povere gebruik ervan. Wachtlocaties en vrachtwagenparkings worden daarentegen veeleer lauw onthaald.  

De aanbevelingen uit de studie zullen de basis vormen voor een dialoog – fysiek of online naargelang van de evolutie van de coronamaatregelen. Bedrijven die concrete situaties kunnen aanleveren om dit debat te verrijken, of die geïnteresseerd zijn in dergelijk overleg, kunnen zich bij de auteur melden (sbr@vbo-feb.be).  

* MOW, VAB, TOURING, BE-COMMERCE, VIL, OTM

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.