Wanneer ondersteunt België schonere bedrijfsvoertuigen écht?

Eind april stuurde het VBO een brief naar minister Gilkinet met betrekking tot de aanpassing van het totaal gewicht van lichte bedrijfsvoertuigen. Lidstaten mogen van Europa immers al geruime tijd het totale gewicht van lichte bedrijfsvoertuigen met een alternatieve en schonere aandrijving opvoeren tot 4250 kg (t.o.v. de huidige 3500 kg), voor zover dat overgewicht te verklaren is door het aandrijfsysteem(*).


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
28 september 2022

Een aanpassing van de wetgeving zorgt er onder andere voor dat er geen concurrentievoordeel is voor meer vervuilende voertuigen. Een zwaarder, maar ‘schoon’ aangedreven voertuig, kan onder de huidige regels immers minder laden. Bij een gewicht hoger dan 3500 kg horen op dit moment ook andere regels voor rijbewijzen en certificaten.

We stelden vast dat Duitsland en Frankrijk de aanpassing reeds doorvoerden, dat Luxemburg nieuwe wetgeving voorbereidt en dat Nederland een proefproject afrondt en klaarstaat voor definitieve wetgeving. Die landen oordeelden alvast dat het gewicht van lichte ‘schone’ bedrijfsvoertuigen optrekken een positief effect heeft op de vergroening van het wagenpark en geen verdere problemen veroorzaakt.

Wij vroegen minister Gilkinet om, in het belang van onze klimaatdoelstellingen, ook bij ons snel te handelen. Doordat onze buurlanden sneller zijn met wetgeving, dreigen we bovendien ook concurrentiekracht te verliezen.

Op 5 juli 2022 kregen wij antwoord van de minister. Hij bevestigt dat de lidstaten inderdaad de mogelijkheid hebben tot aanpassing (waardoor de zwaardere voertuigen kunnen worden bestuurd met een rijbewijs B en worden vrijgesteld van een certificaat van beroepsbekwaamheid), maar verwijst naar enkele praktische bezwaren die hij niet nader benoemt.

Hij kondigt daarom een proefproject aan naar Nederlands voorbeeld. Een KB wordt daartoe voorbereid en zou in de loop van 2023 van kracht worden. Inmiddels vernamen we dat voor dat proefproject zal worden samengewerkt met enkele grote transport- en logistieke bedrijven. De FOD Mobiliteit bevestigt ons dat het project in februari/maart van start zal gaan.

VBO - Wij dringen er absoluut op aan dat België geen bijkomende voorwaarden aan de regelgeving toevoegt. Dat zou absurd genoeg een enorme rem zetten op de vergroening van het lichte vrachtvervoer, terwijl we dat net versneld zouden moeten stimuleren. Het VBO pleit er voorts voor om gedurende de periode tot en van  het proefproject ook duidelijke afspraken te maken met de controlerende overheden. Vandaag speelt het gevoel van rechtsonzekerheid de bedrijven die willen overschakelen naar schonere bedrijfsvoertuigen parten.

(*) Conform artikel 6(4) van de EU-richtlijn 2018/645, die het oorspronkelijke artikel uit richtlijn 2006/126/EC wijzigt.

Foto ©Shutterstock

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.