Belgisch nanomaterialenregister – Registratie voor mengsels en cosmetica uitgesteld

De ministers bevoegd voor de uitvoering van het nationaal nanomaterialenregister (KB ‘nano’ van 27 mei 2014) hebben een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van eerstgenoemd KB voor advies voorgelegd aan de wettelijk voorziene adviesraden. Het ontwerp wordt momenteel onderzocht.


Vanessa Biebel, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
21 december 2016

Dit ontwerp-KB stelt de inwerkingtreding van de bepalingen omtrent de mengsels uit met één jaar (1/1/2018 in plaats van 1/1/2017) en heft de bepalingen op voor cosmetica. 

In de overgangsperiode en tot er uitsluitsel komt over eventuele aanpassingen aan de tekst van dit ontwerp-KB:

  • mag de registratie van mengsels met stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand, worden uitgesteld;
  • mag de registratie van cosmetische producten die vallen onder het toepassingsgebied van het KB van 17 juli 2012 betreffende cosmetische producten, worden uitgesteld.

Na inwerkingtreding van de nieuwe wettelijke tekst zal de FOD Leefmilieu zo snel mogelijk informeren over de nieuwe vereisten en de nieuwe deadlines voor de registratie van mengsels. We verwachten dit te kunnen doen in de loop van de maand april 2017.

Voorts wil de FOD Leefmilieu benadrukken dat de bepalingen omtrent de registratie van stoffen van toepassing blijven. De jaarlijkse update kan worden uitgevoerd vanaf januari tot uiterlijk 31 maart 2017. De betrokken registranten zullen binnenkort een mail ontvangen met daarin verdere instructies voor het uitvoeren van deze jaarlijkse update.

Bron: www.nanoregistration.be

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.