Brexit en Reach: beschikbaarheid van chemische producten veiligstellen

UPDATE 20 oktober 2020 – Brexit komt steeds dichterbij. Iedere onderneming die werkt met chemische stoffen, mengsels of producten moet zich dringend voorbereiden. Raadpleeg de achtergrondnota opgesteld in samenwerking met essenscia!

 


Aarnout Ecker, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
20 oktober 2020

REACH is de Europese verordening over de registratie, beoordeling, autorisatie en gebruiksbeperkingen van chemische stoffen. Ze heeft een impact op iedereen die als fabrikant, importeur, formulator, industrieel of professioneel gebruiker in aanraking komt met chemische stoffen, mengsels en producten.

Onder REACH moet namelijk elke producent van een chemische stof (op zichzelf of als onderdeel van een mengsel) die op de EU/EEA-markt wordt gebracht (in hoeveelheden vanaf 1 ton per jaar) deze stof registreren bij ECHA (European Chemicals Agency). Ook importeurs van chemische stoffen geproduceerd in niet-EU/EEA-landen moeten instaan voor de registratie tenzij de producent een in de EU/EEA gevestigde “Only Representative” (OR) heeft aangeduid. Dan moet de importeur zich ervan vergewissen dat de geïmporteerde hoeveelheden afgedekt zijn door de OR-registratie.

Voor meer dan 700 verschillende chemische stoffen bestaat vandaag enkel een registratie door een Britse legale entiteit, maar na een no-deal Brexit worden alle Britse registraties nietig beschouwd. Uitvoerders naar het VK zullen ook de nieuwe Britse regelgeving moeten naleven.

Downstreamgebruikers (bijvoorbeeld formulatoren) in de EU27/EEA met een Britse leverancier van chemische stoffen of mengsels worden bij een no-deal Brexit plots invoerders onder REACH. Zij zullen dus aan de registratieverplichtingen moeten voldoen tenzij de Britse leverancier al een in de EU27/EEA gevestigde OR heeft aangeduid. Ook de niet-EU/EEA-leverancier moet zijn Britse OR-registratie transfereren naar een EU27/EEA OR-registratie.

VBO – Het VBO raadt u daarom aan:

1. Identificeer al uw stoffen, mengsels of producten waarop de Brexit een impact zou kunnen hebben, zowel bij aankoop als bij verkoop;

2. Identificeer uw positie in de supply chain voor deze stoffen:
• Importeert u rechtstreeks uit het VK en zo ja, zal uw Britse leverancier een OR aanduiden in de EU27/EEA?
• Werkt u met een leverancier die een Britse OR heeft aangeduid? Ga dan na of hij een nieuwe OR in de EU27/EEA zal aanduiden.
• Valt u terug op een autorisatie toegekend aan een Britse leverancier voor het gebruik van autorisatieplichtige stoffen? Kan u een alternatief vinden in de EU27/EEA?
• Maakt uw Britse leverancier gebruik van het ‘Brexit window’ in REACH-IT vanaf 12 maart 2019 om aanpassingen door te voeren en REACH-registraties over te dragen?

3. Onderhoud contact in uw supply chain voor uw kritische producten en blijf op de hoogte van de aanduiding van een in de EU27/EEA gevestigde OR of alternatieve leveranciers;

4. Volg de websites inzake Brexit van
ECHA, CIA (Britse federatie chemische industrie), HSE (Health and Safety Executive UK) en uw sectorfederatie voor updates.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.