Belgische bedrijfswereld schaart zich achter circulaire ambities

Met de publicatie van de ‘Visie Circulaire Economie 2030’ (mei 2021) nam het VBO samen met zijn lidfederaties het initiatief om concreet richting te geven aan de gezamenlijke duurzaamheidsambities. Iedereen is er immers van overtuigd dat circulaire economie de oplossing is om tot verantwoorde consumptie en productie te komen (efficiënt grondstoffengebruik) en dat circulariteit noodzakelijk is voor de uitwerking van de EU-Green Deal en de SDG’s.


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE Vanessa Biebel, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
02 december 2021

We leggen de lat hoog: “Tegen 2030 en binnen een Europees kader, de positie van de Belgische industrie als leider in de circulaire economie verwezenlijken en consolideren”. Op dinsdag 30 november organiseerde het VBO de allereerste Nationale Conferentie Circulaire Economie. Samen met experten, pioniers en beleidsmakers kwamen we te weten waar we anno 2021 staan en welke aspecten nog extra inspanningen vereisen. De hamvraag van de conferentie was dan ook: hoe kunnen we de circulaire transitie versnellen? 

Vijf ambities - vijf uitdagingen om op in te zetten

In de Visietekst zijn vijf ambities gedefinieerd waar we op moeten inzetten om onze Visie te realiseren.

Vijf experten[1] kwamen die ambities tijdens de conferentie verder toelichten en wezen op de hinderpalen die nog weggewerkt moeten worden. De rode draad doorheen hun presentaties: er is nood aan upscaling en meer samenwerking. Industriële symbiose tussen bedrijven is essentieel voor een succesvolle circulaire transitie. Er moeten ook betere indicatoren zijn, want ook hier geldt de gouden regel: ‘meten is weten’. Bedrijven moeten beter en duidelijker kunnen aftoetsen op welke vlakken van circulariteit ze beter kunnen presteren. Een breed ondersteunend politiek kader is daarbij essentieel. We vragen de politiek dan ook om meer en beter samen te werken over alle entiteiten heen (kennisdeling) en om in alle beleidsplannen de circulaire economie naar voren te schuiven. 

Circulaire pioniers

In België zetten heel wat bedrijven zich al jaren in voor de circulaire economie. Al snel zagen ze in dat een circulair businessmodel het juiste model is voor een duurzame en welvarende toekomst. Op het evenement kregen we van enkele circulaire pioniers[2] een circulaire tour door België. Elk hebben ze een circulair businessmodel ontworpen waar ze de vruchten van afwerpen (zie voetnoot lijst van bedrijven die aan bod kwamen). 

Cruciale samenwerking tussen alle actoren

Omdat je circulaire economie niet alleen op je eiland kan realiseren, maar je er de hele maatschappelijke vijfhoek bij moet betrekken, lieten we ook enkele externe stakeholders[3] aan het woord. De vakbonden benadrukken dat ook de arbeiders in het transitieproces betrokken moeten zijn (belang van opleiding voor nieuwe competenties). Ze wijzen op het belang van een sturende overheid en een sterk sociaal overleg. Ook de ngo’s onderschrijven de Visie 2030 en voor hen is de uitwerking van een groene taxshift, die zich weerspiegeld in de kosten, essentieel.   

Slotdebat: hoe kunnen we de transitie versnellen? 

De nationale conferentie rond circulaire economie werd afgesloten met een volledig vrouwelijk paneldebat waarin de Waalse minister van Milieu Céline Tellier, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Barbara Trachte en Brigitte Mouligneau[4] met elkaar ambities, ideeën en verbeterpunten uitwisselden. Door een samenloop van omstandigheden kon het federale niveau last minute niet deelnemen aan het debat. 

We zijn verheugd te horen dat ze zich allen achter onze Visie 2030 scharen, dat ze zelf hoge ambities durven uitspreken en dat ze de middelen maximaal willen inzetten om de circulaire transitie succesvol te realiseren. Alle drie beseffen ze dat daarvoor meer zal moeten samengewerkt worden, zoals dat gelukt was voor het relanceplan. In haar slotwoord wijst Mouligneau er ook op dat onze Belgische invloed op EU-niveau groot moet zijn: circulaire maatregelen die hier van toepassing zijn moeten ook op EU-niveau afgedwongen kunnen worden om ons concurrentievoordeel en een gelijk speelveld te vrijwaren. Staatssecretaris Trachte roept op om zelf het goede voorbeeld te tonen door bij publieke aankopen circulaire criteria in acht te nemen. Ten slotte vermeldde minister Tellier enkele ambities uit de Circular Wallonia-roadmap: tegen 2025 willen ze 20% nieuwe (groene) jobs creëren en tegen 2030 moet het materiaalverbruik met 25% dalen. 

VBO – Het is duidelijk dat iedereen gemotiveerd is om onze circulaire ambities van de Visie 2030 te realiseren. Een grote trap die we samen moeten beklimmen, maar elke actie die we nu ondernemen is een trede hoger in de goede richting. Door middel van samenwerking tussen alle actoren en een goed ondersteunend kader zullen we er geraken.

Bekijk de volledige conferentie met de filmpjes van alle bedrijven, de inzichten van de experten en het slotdebat


Circular Economy from WebinarSolutions on Vimeo.

[1] Sofie Bracke (essenscia) – Tom Quintelier (Fevia) – Anne-Mie Ooghe (Febelfin) – Aarnout Ecker (Denuo) – Patrick Van Den Bossche (Agoria)
[2] L’Oréal Libramont (droge fabriek) - Inopsys (waterzuiveringssystemen) - Resortecs (circulair ontwerp) - ETAP Lighting en Ekopak (‘product-als-een-dienst’-model) - Replic en Derbigum (hoogwaardige recyclagetoepassingen) - Too Good To Go (tegen voedselverspilling) en PolyPerception (artificiële intelligentie).
[3] Sprekers waren Wim Careel (ABVV-Metaal) en Tycho Van Hauwaert (Bond Beter Leefmilieu)
[4] Brigitte Mouligneau is transitiemanager circulaire economie bij Vlaanderen Circulair en sprak in naam van ministers Demir en Crevits

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.