Belgische plannen voor herstelbaarheids- en levensduurindex

Minister van Leefmilieu, Klimaat en Green Deal Zakia Khattabi heeft haar plannen voor de invoering van een herstelbaarheids- en levensduurindex voorgelegd aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Het VBO benadrukt dat het belangrijk is om in het kader van de circulaire economie te werken aan producten met een langere levensduur en een betere herstelbaarheid. Een dubbele nationale index is daarvoor echter geen geschikte oplossing, wij vragen om het Europese kader te volgen.


Tine Debaes , COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
09 november 2022

Dubbele nationale index

Om de reparatie en verlenging van de levensduur van producten te bevorderen, zou in eerste instantie een herstelbaarheidsindex ingevoerd worden. Aan de hand van een score van 0 tot 10 ziet de consument hoe herstelbaar het product is. Die score zal berekend worden op basis van de haalbaarheid van de demontage en de reparatie van een product. Het wetsvoorstel is sterk geïnspireerd op, maar gaat verder dan het Franse model, dat echter al bekritiseerd werd en herzien zal worden.

Naast een herstelbaarheidsindex zou op termijn een levensduurindex ingevoegd worden. Die verplicht de fabrikanten om de verwachte levensduur van een toestel aan te geven, alsook hoe lang zij bepaalde software voor onderhoud ondersteunen. Bovendien voorziet het wetsontwerp in de mogelijkheid om een minimale herstelbaarheids- of levensduurscore op te leggen als voorwaarde voor het op de markt brengen van het product.

Transitie naar duurzame producten

De Europese wetgever is zich ten volle bewust van het belang van de transitie naar een duurzame, circulaire economie, en levert momenteel volop inspanningen om die transitie te leiden en te ondersteunen. Producten zoals smartphones en tablets vallen nu reeds onder een bindend Europees kader voor energielabels en ecologisch ontwerp. Daarnaast omvat het ambitieuze voorstel voor een ‘Ecodesign for Sustainable Products Regulation’ (ESPR) nieuwe herstelbaarheids- en informatievereisten. Bovendien wil de Europese wetgever inzetten op het versterken van de positie van de consument door de verplichting in te voeren om op producten een score weer te geven die de herstelbaarheid ervan aangeeft. Die score zou bepaald worden volgens een Europeesrechtelijke methode. De uitwerking van de methode is nog niet duidelijk, maar zou gelinkt kunnen worden aan de eisen in de ESPR.

Europese regelgeving is voorwaarde voor doeltreffendheid

Enkel een geharmoniseerde Europese index kan een echte stimulans zijn voor meer duurzame producten. Dat instrument zal ervoor zorgen dat alle bedrijven op een uniforme manier informatie uitwisselen en in hun ecodesign de principes van herstelbaarheid meer in acht nemen. Het zal de markt van reserveonderdelen en de tweedehandsmarkt een boost geven en zal vooral ook de consument op een duidelijke manier naar meer duurzame keuzes leiden. Bovenal moet rekening worden gehouden met de vrijemarktwerking en de hedendaagse Europese en internationale context. De eventuele invoering van een minimumscore van herstelbaarheid is in dat opzicht alvast onaanvaardbaar voor het VBO, het zou Belgische bedrijven immers opzadelen met een groot concurrentienadeel.

VBO – De doelstelling van het wetsontwerp is nobel, maar om die doelstelling te verwezenlijken moet het Europese kader, dat voor de meeste productcategorieën al ver gevorderd is, worden gevolgd. Een uniforme Europese score zorgt immers voor duidelijkheid, zowel voor consument als onderneming, en biedt garanties op een sterke transitie naar meer duurzame producten.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.