Circulaire economie – Samen een versnelling hoger schakelen

Het circulair economisch model is een van de sleutels tot een welvarende en veerkrachtige economie met langetermijnperspectieven. Het vormt bovendien een essentieel onderdeel van het economisch relanceplan na de COVID-19-crisis. Daarom schakelt het VBO, in samenwerking met zijn lidfederaties, een versnelling hoger met zijn ‘Visie circulaire economie 2030'. De bedoeling? Concreet richting geven aan hun gezamenlijke duurzame ambities.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
27 mei 2021

De Belgische industrie heeft niet gewacht tot 2021 om stappen te zetten naar een grondstofarme economie. Hoewel ons land al beschouwd wordt als pionier in de circulaire economie, mogen we niet op onze lauweren rusten. De tijd van experimenteren is voorbij, nu moeten we een versnelling hoger schakelen.

Voortrekkersrol tegen 2030

De visie is ambitieus: “Tegen 2030 en binnen een Europees kader, de positie van de Belgische industrie als leider in de circulaire economie consolideren en verwezenlijken.” Het document is een roadmap voor de komende tien jaar. Het VBO en zijn lidfederaties formuleerden vijf ambities aan de hand waarvan ze hun visie tegen 2030 willen verwezenlijken.

  1. De beschikbaarheid van de materialen maximaliseren
  2. Koploper zijn in circulair ontwerp en productie
  3. Koploper zijn in circulaire gebruiksmodellen
  4. Koploper zijn in het hoogwaardig terugwinnen van materialen
  5. Sterk zijn in het gebruik van ‘enablers’ voor de circulaire economie (dus alle maatregelen die de transitie naar een circulaire economie kunnen ondersteunen, mogelijk maken of versnellen)

Het VBO werkt al jarenlang rond grondstoffenefficiëntie, verpakkingen, productnormen, chemische producten, nieuwe businessmodellen, levensduur van producten enz. Sinds het VBO in februari 2020 zijn nieuwe missie ‘creating value for society’ voorstelde, wil het meer dan ooit de daad bij het woord voegen en de ontwikkeling van alle initiatieven inzake circulaire economie ondersteunen.

Een toekomstgericht politiek kader

Het is aan de Belgische overheid om maximaal in te zetten op een ondersteunend Europees beleidskader om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. Ter herinnering, in maart 2020 stelde de Europese Commissie het nieuw Europees actieplan circulaire economie (nCEAP) voor, dat een essentieel onderdeel vormt van de Europese Green Deal. Die Green Deal heeft als ambitie om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken.

De Europese Green Deal is dan wel een essentiële hefboom, maar Europa is slechts een van de politieke niveaus die de transitie kan ondersteunen. Er lopen heel wat initiatieven inzake circulariteit op federaal, regionaal en lokaal niveau. Het is dus aan de verschillende Belgische bevoegdheidsniveaus om nog beter samen te werken en in dialoog te gaan met de privésector om die initiatieven alle kans op slagen te geven.

Een gestroomlijnde interfederale en intersectorale aanpak

De overgang van een lineaire naar een circulaire economie is een cruciale schakel in de omschakeling richting duurzame economie. Concreet willen het VBO en zijn lidfederaties met die Visie circulaire economie 2030:

- concrete afspraken voorstellen en opvolgen via een tweejaarlijks scorebord
- regelmatig vooruitgangsrapporten overmaken
- onze troeven inzake circulaire economie internationaal promoten en er zo een exportproduct van maken

Om die omslag succesvol te begeleiden, is er tevens nood aan een goede, gestroomlijnde interfederale en intersectorale aanpak. De VBO-visie 2030 is het beste bewijs dat dit kan.

> Download hier de Visie circulaire economie 2030 van het VBO en zijn sectorfederaties

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.