Komen circulaire bedrijven beter uit de COVID-19-crisis?

In de loop van mei en juni 2020 organiseerden Vlaanderen Circulair en VITO een enquête bij ondernemingen, non-profitorganisaties en overheden. De resultaten werden onlangs gepubliceerd en geven een positieve impuls aan een duurzame relance met de hulp van circulaire strategieën.


Aarnout Ecker, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
14 juli 2020

In totaal werden zo’n 540 personen gepolst. Ten eerste stelde 60% van de respondenten dat ze het concept circulaire economie vrij diepgaand kennen. Vervolgens werden de bedrijven onderverdeeld in ‘circulaire’ en ‘niet-circulaire’ bedrijven. Circulaire bedrijven zijn ondernemingen die aangaven dat ze meer dan de helft van de gepeilde circulaire strategieën minstens op een goede basis toepassen (o.a. lokale productie, minder materiaalgebruik, gebruik van gedeelde mobiliteit en circulaire businessmodellen).

Wat de COVID-19-crisis betreft, zei slechts 2% van de niet-circulaire bedrijven geen tekorten te ervaren. Daar staat tegenover dat 66% van de circulaire bedrijven geen tekorten ervaarde. De belangrijkste tekorten waren de vraag van klanten, tekorten aan onderdelen/materialen en tekorten aan grondstoffen.

Respondenten zijn er bovendien van overtuigd dat de circulaire economie in Vlaanderen niet alleen toelaat om in te zetten op kringlopen en korte ketens. Ze achten het namelijk in groten getale waarschijnlijk dat de circulaire economie in Vlaanderen ook gunstige effecten heeft op het milieu en het klimaat, de afvalproblematiek en innovatie.

Tot slot polsten Vlaanderen Circulair en VITO naar de belangrijkste beleidsmaatregelen. Daar komen vooral fiscale maatregelen, innovatie- en samenwerkingssteun (subsidies) en overheidsopdrachten voor circulaire goederen en diensten naar voor. Voldoende werk op de plank dus voor de verschillende overheden in België.

VBO - Karl Vrancken (VITO) vatte de doelstelling van deze enquête goed samen: “Als duurzaamheid ons langetermijndoel is, is circulaire economie een middel om dat doel te bereiken. We zijn echter niets met een circulaire economie als alle circulaire initiatieven bij de minste kink in de kabel over de kop gaan.” Op basis van de eerste resultaten lijkt de bedrijfswereld alvast in belangrijke mate overtuigd van het nut van de circulaire economie voor een duurzame relance.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.