SDG Forum 2021 – Het gemeenschappelijk engagement van de sociale partners

Het SDG Forum 2021 vond fysiek plaats op 5 oktober 2021. Vanessa Biebel, COO van het VBO, vertegenwoordigde de Belgische bedrijven tijdens een paneldiscussie. Ze benadrukte er onder meer de concrete acties van het VBO en de bedrijven om de overgang naar een duurzame en verantwoorde economie te vergemakkelijken. De thema’s duurzame ontwikkeling, Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en maatschappelijk verantwoord ondernemen maken voortaan integraal deel uit van de strategie en het beleid van de Belgische ondernemingen.

 


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
12 oktober 2021

Bovendien nam het VBO actief deel aan de workshop van de Nationale Arbeidsraad (NAR), die was opgebouwd rond de Tripartiete Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende multinationale ondernemingen en sociaal beleid, gekoppeld aan SDG 8 en SDG 17. Ter herinnering: SDG 8 wil de aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, de volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk bevorderen, terwijl SDG 17 samenwerking en partnerschappen aanmoedigt, opdat de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in 2030 bereikt kunnen worden. 

En het is net in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid en het IAO-Bureau voor de Beneluxlanden, dat de NAR en de sociale partners hebben beslist om die Tripartiete Verklaring vanaf 2021 beter te introduceren in België. Het DNA van de IAO wordt nog vaak miskend. De IAO bevordert als enige tripartiete agentschap van de Verenigde Naties al 102 jaar de tripartiete samenwerking tussen regeringen, werkgevers en vakbonden, zowel om de internationale sociale normen uit te werken alsook om hun effectieve toepassing te controleren. 

Tijdens  het SDG Forum 2021 benadrukte Lieve Verboven, directrice van het IAO-Bureau voor de Beneluxlanden in haar presentatie de toegevoegde waarde van die Tripartiete Verklaring: ze dient als kompas om de regeringen, de multinationale bedrijven (en meer algemeen alle bedrijven die internationaal actief zijn) en de sociale partners te inspireren om een positieve bijdrage te leveren aan de Agenda voor waardig werk, en zelfs aan de realisatie van 9 SDG's (zie beeld). 

Afbeelding van de 9 SDG’s die gerealiseerd kunnen worden met behulp van de Tripartiete Verklaring en haar  operationele instrumenten 

In hun eerste actieplan dat aan die Tripartiete Verklaring van de IAO gewijd is, konden de sociale partners hun gemeenschappelijk engagement verduidelijken, namelijk de bedrijven aanmoedigen om op een positieve manier bij te dragen aan de Agenda voor waardig werk. Voor het VBO namen Ineke De Bisschop en Annick Hellebuyck het woord. Zij riepen de ondernemingen op om de principes van de Tripartiete Verklaring in hun sociaal beleid te integreren en om gebruik te maken van de kosteloze en vertrouwelijke instrumenten die door het Internationaal Arbeidsbureau ter beschikking worden gesteld: helpdesk, informatiewebsite, dialoog tussen de ondernemingen en de vakbonden, thematische netwerken enz. De aanpak van de IAO is stimulerend en ondersteunend voor zowel de regeringen als de bedrijven. 

VBO – Het VBO gelooft in het tripartiete model van de IAO, dat gebaseerd is op partnerschappen en gedeelde verantwoordelijkheden. Het zou inderdaad niet realistisch zijn om enkel de (multi)nationale bedrijven ermee te belasten dat ze de sociale rechten op alle niveaus moeten handhaven, aangezien het in eerste instantie de plicht van de regeringen is om een wettelijk kader te creëren en dat ook te toe te passen, onder meer met behulp van bevoegde en onpartijdige rechtbanken en inspecteurs. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een proces van continue verbetering dat de samenwerking vereist van verschillende partners binnen en buiten het bedrijf. Partnerschappen zijn, net zoals de sociale dialoog op alle niveaus, onmisbaar.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.