© belga

Tripartiete Beginselverklaring ‘multinationale ondernemingen en sociaal beleid’ – 3e actieplan van de sociale partners

Sinds 2021 willen de sociale partners de Tripartiete Beginselverklaring van de IAO (1) betreffende multinationale ondernemingen en sociaal beleid onder de aandacht brengen van zowel (grote en kleine) ondernemingen als overheden.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
23 januari 2023

Die verklaring is een interessant kompas, onder meer om ondernemingen en overheden te stimuleren en te inspireren om bij te dragen aan de verwezenlijking van SDG 8 en 17. Ter herinnering, SDG 8 beoogt het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen, terwijl SDG 17 samenwerking en partnerschappen stimuleert om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te kunnen halen.

Op 24 januari 2023 publiceerde de Nationale Arbeidsraad zijn derde jaarlijks actieplan ter bevordering van die belangrijke verklaring. Daarin verbinden de sociale partners zich ertoe verschillende acties te ondernemen:

  • verbetering van de webpagina van de NAR, die sinds 2022 specifiek aan die verklaring is gewijd: https://cnt-nar.be/nl/thema-dossiers/multinationale-ondernemingen-en-iao
  • opleiding over de praktische instrumenten van die verklaring, die speciaal voor de NAR en het NCP OESO (2) wordt georganiseerd door het opleidingscentrum van de IAO
  • bundeling van de deskundigheid en de middelen van de NAR en het NCP OESO om een gemeenschappelijk promotie-evenement te organiseren in 2023
  • voorlichting en bewustmaking van de overheden, opdat ook zij de verklaring implementeren, met name in het kader van overheidsopdrachten.

VBO – Het VBO steunt en werkt mee aan het tripartiete model van de IAO, dat is gebaseerd op partnerschappen en gedeelde verantwoordelijkheden. Het zou namelijk onrealistisch zijn om de verantwoordelijkheid voor de eerbiediging van sociale rechten op alle niveaus uitsluitend bij (multi)nationale ondernemingen te leggen, terwijl het in de eerste plaats aan de regeringen is om een wettelijk kader te scheppen en dat ook toe te passen, onder meer via bevoegde en onpartijdige rechtbanken en inspecteurs. Partnerschappen, evenals sociale dialoog op alle niveaus, zijn noodzakelijk om de Tripartiete Beginselverklaring van de IAO en haar gratis werkingsinstrumenten meer ingang te doen vinden in ons land.

(1) Internationale Arbeidsorganisatie: www.ilo.org

(2) Nationaal Contactpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (NCP), opgericht binnen de FOD Economie

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.