Oproep tot mobilisering – Waakzaamheidsplicht en bestuur van vennootschappen

De Europese Commissie zal nog voor de zomer nieuwe initiatieven voorstellen inzake ‘due diligence’ in de waardeketens en duurzame ‘corporate governance’. Met het oog daarop opende ze een openbare raadpleging, die op 8 februari afloopt. 


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
03 februari 2021

Het VBO nam constructief deel aan die raadpleging, namelijk op basis van de lessen die het kon trekken uit de initiatieven die tal van ondernemingen en sectorfederaties al jaren vrijwillig op poten zetten. Maar daarnaast neemt het VBO ook de haalbaarheid van die nieuwe beoogde initiatieven onder de loep, net als de administratieve last die ermee gepaard zal gaan.

Bovendien pleit het VBO ervoor om de rechtszekerheid zoveel mogelijk te garanderen – met name inzake aansprakelijkheid van de vennootschappen en hun bestuurders – om het ondernemerschap niet te ontmoedigen. Het VBO vraagt ook om te blijven handelen in een logica van ‘responsible business conduct’, middelenverbintenissen (in tegenstelling tot resultaatverbintenissen) en continue verbetering. Op die manier moeten we ondernemingen aansporen alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er in de productie- en toeleveringsketen afbreuk wordt gedaan aan de fundamentele rechten, en om er in geval van problemen alles aan te doen om die zo snel mogelijk op te sporen en op te lossen. Daarbij mag men niet uit het oog verliezen dat hoe meer actoren een waardeketen bevat, hoe moeilijker het is voor een individuele onderneming om controles uit te voeren die verder reiken dan haar rechtstreekse leveranciers of onderaannemers.

Tot slot is het VBO van mening dat er rekening moet worden gehouden met de eigenheden van de sectoren en de soorten markten (geen ‘one-size-fits-all’) net als met de vaak beperktere middelen van onze kmo’s.

Het VBO roept de ondernemingen en werkgeversorganisaties op om vóór 8 februari hun stem te laten horen in het kader van de online openbare raadpleging

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.