De Taskforce Vluchtelingen wordt op een waakvlam gezet

Op vrijdag 16 maart vond de voorlopig laatste vergadering van de VBO-Taskforce Vluchtelingen plaats. Deze Taskforce werd opgericht in september 2015 door het VBO en tal van zijn sectoren om te werken rond de problematiek van de vluchtelingentoestroom in ons land. De werkgevers wilden hierin als maatschappelijke speler een realistische, haalbare en wettelijke bijdrage leveren. Het doel van deze afsluitende vergadering was om een overzicht te geven van de behaalde resultaten en een blik te werpen op de toekomst.


Bart Croes, COMMUNICATION & EVENTS
19 maart 2018

Zo werd een werkingsstructuur geïnstalleerd en werden de noden en behoeften in kaart gebracht en geclusterd. De klemtoon lag op tewerkstelling: deze mensen zouden immers, nadat de verblijfsprocedure werd afgerond, terechtkomen op onze Belgische arbeidsmarkt. Het VBO anticipeerde daarop door een Gids voor werkgevers uit te werken. Met deze praktische gids wilden en willen wij bedrijven aanmoedigen om asielzoekers en vluchtelingen een kans te geven in hun bedrijf, door de mogelijkheden en voorwaarden voor aanwerving op te sommen. Sommige bedrijven hebben al voor deze weg gekozen. De geactualiseerde gids is sinds eind mei 2017 via de website van het VBO te consulteren.

Naast de Gids werden er ook actieve partnerschappen uitgetekend in het kader van heel wat Europese projecten, zoals de ESF-oproepen ‘Vluchtelingen en Werk’ en ‘Vluchtelingen en Ondernemerschap’.

De werking van de Taskforce toonde aan dat de beleidsfocus voornamelijk gericht moest zijn op een coherente integratie en inclusie, een snelle arbeidsmarktintegratie, een globale visie naar begeleiding op maat en het gericht informeren van werkgevers. Het VBO is dan ook tevreden dat de Taskforce aan deze vier elementen een wezenlijke bijdrage leverde.

De Taskforce wordt voorlopig op een waakvlam gezet. Indien een acute nood zich zou voordoen, kan die opnieuw geactiveerd worden.

De presentatie die tijdens de laatste meeting werd gegeven, kunnen jullie hier terugvinden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.