© Shutterstock

Europese richtlijn voor vrouwen in raden van bestuur en de gevolgen voor België

Op 12 januari organiseerde Women on Board in samenwerking met Liedekerke en Profacts een evenement over de Europese richtlijn ‘Vrouwen in raden van bestuur’ en de gevolgen ervan voor België. Philippe Lambrecht, de voorzitter van het Legal Affairs Committee van BusinessEurope, gaf een uiteenzetting getiteld “Diversiteit en genderevenwicht stimuleren: een zakelijk perspectief”.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Philippe Lambrecht, Bijzonder adviseur van de CEO
23 januari 2023

De ‘Women on Boards’-richtlijn van 23 november 2022 beoogt de invoering van transparante aanwervingsprocedures in ondernemingen, zodat ten minste 40% van de niet-uitvoerende bestuursfuncties of 33% van alle bestuursfuncties door vrouwen wordt bezet. Het doel is om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in bedrijven te bevorderen.

IMG_8638.jpeg

Volgens Philippe Lambrecht (foto) voldoen Belgische beursgenoteerde vennootschappen al aan de doelstellingen van die richtlijn. Sinds de wet van 28 juli 2011 (huidige artikelen 7:86 en 7:106 van het WVV) moet ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht zijn dan de overige leden. In 2022 zien we tussen 33% en 40% vrouwen in Belgische raden van bestuur. De Belgische wet en de Belgische beursgenoteerde ondernemingen voldoen dus al aan de 2026-doelstellingen van de ‘Women on Boards’-richtlijn.

De EU kiest met die richtlijn opnieuw voor een dirigerende, top-downaanpak. Meer vrouwen in raden van bestuur is een eerste stap aangezien die vrouwen op strategisch vlak kunnen wegen op de onderneming door pertinente vragen te stellen voor een diversiteitsbeleid. Maar daarmee alleen zullen we in ondernemingen geen gendergelijkheid bereiken.

Voor het VBO ligt het antwoord voor een gendergelijke samenleving in een meer globale aanpak waarbij we onder meer cultuur, mentaliteit, onderwijs en gendervooroordelen moeten veranderen, door middel van een bottom-upbenadering. Meer vrouwen in STEM-onderwijs krijgen en gendernormen transformeren, zoals bij het opnemen van verlof om gezinsredenen en het doorbreken van het glazen plafond, zal veel efficiënter zijn.

Ouderschap beïnvloedt in de eerste plaats immers nog steeds de loopbaan van vrouwen, vooral door het voortbestaan van traditionele genderrollen. Volgens een studie van 20 december 2021 van de Nationale Bank van België “zijn er ondanks een sterke stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen nog steeds grote verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt”. Het opgeven van een baan of het verminderen van het aantal werkuren is nog steeds een hoofdzakelijk vrouwelijke keuze.

Wat het glazen plafond betreft, hebben vrouwen meer kans op een leidinggevende functie in de zakelijke dienstverlening en administratie, het hotel- en restaurantwezen, de professionele dienstverlening of de klein- en groothandel dan in andere sectoren. Omgekeerd hebben mannen meer kans om bedrijfsleider, ICT-dienstverlener, directeur en algemeen directeur of wetgever en hoge ambtenaar te worden. Deels hangt dat samen met sociale normen, maar het weerspiegelt ook genderverschillen in studierichtingen. Hoewel vrouwen vaker hoogopgeleid zijn, kiezen zij minder vaak voor technische richtingen.

Terwijl er voor andere beroepen die als hooggeschoold worden aangemerkt (zoals intellectuele, wetenschappelijke en technische beroepen) een gendergelijke vertegenwoordiging is, is onder managers slechts 33% vrouw.

VBO – Ondanks overheidssteun, beleidsmaatregelen (zoals de invoering in 2011 van quota in raden van bestuur) en bewustmakingscampagnes zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in topfuncties. Wat werkt dan wel? Het VBO is ervan overtuigd dat we werkgevers en sectoren substantieel en financieel moeten helpen bij het aannemen van een effectief diversiteitsplan dat de hele onderneming aanbelangt, om meer diversiteit te bereiken. We pleiten voor minder wetgeving en meer doelgerichte actie, bedrijf per bedrijf, sector per sector, aangepast aan kmo’s, in plaats van een ‘one size fits all’-aanpak.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.