VBO moedigt werkgevers aan om een plan voor positieve acties in te dienen

Diversiteit is een absolute troef. Bedrijven die divers in hun personeelsbestand zijn, halen betere resultaten en dat zonder de wettelijke verplichting van quota. Sinds dit jaar is er een koninklijk besluit dat het wettelijk kader bepaalt voor positieve acties om de diversiteit op de werkvloer te vergroten, hierna het KB positieve acties. Dat zijn specifieke programma's en maatregelen van tijdelijke aard om de ongelijkheid van een achtergestelde groep weg te werken op de arbeidsmarkt en op de werkvloer.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
24 oktober 2019

Positieve actiemaatregelen kunnen een inbreuk vormen op het principe van gelijke behandeling. Je riskeert dan de antidiscriminatiewetgeving te overtreden. De bedoeling van dit KB is dan ook om de werkgever die zich hiervoor engageert de nodige wettelijke bescherming te bieden.

Enkele inspirerende voorbeelden van positieve acties*:

  • Havenbedrijf Antwerpen: behoudt 5 stageplaatsen per jaar voor aan hoogopgeleide anderstaligen. De betaalde stages van 6 maanden kunnen zowel bij corporate affairs of bij de operationele diensten van het havenbedrijf plaatsvinden. De hoogopgeleide anderstalige stagiairs krijgen een vaste begeleider om hun integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen.
  • ENGIE Belgium: zet in op werving en selectie van personen met een migratieachtergrond via specifieke opleidingsprogramma’s met garantie op een job, bijvoorbeeld voor vrouwelijke nieuwkomers naar technische functies en ICT. Het investeert daarnaast in een mentorprogramma voor jonge studenten met een migratieachtergrond.
  • BNP Paribas Fortis: reserveert jaarlijks een percentage van de studentenjobs voor jongeren zonder netwerk. Het maakt gebruik van een specifieke wervingsreservelijst voor openstaande vacatures en heeft bijzondere aandacht voor teamdiversiteit.

Zoals we reeds aanhaalden in een vorige Impact, kan de positieve actie pas worden uitgevoerd nadat de minister van Werk het positieve actieplan heeft goedgekeurd. De beslissing van de minister van Werk wordt voorbereid door een evaluatiecommissie. Om de goedkeuring te krijgen, moeten de vijf voorwaarden (kennelijke ongelijkheid, het wegwerken ervan is een te bevorderen doelstelling, de positieve actiemaatregel is tijdelijk, evenredig en mag andermans rechten niet onnodig beperken) zorgvuldig worden nageleefd en moet de positieve actie wel degelijk betrekking hebben op één van de beschermde criteria.

Wanneer het positieve actieplan wordt goedgekeurd, dient het beschouwd te worden als conform met de antidiscriminatiewetgeving. Het positieve actieplan kan bijgevolg niet worden beschouwd als een verboden vorm van discriminatie.

Tot nu toe is er nog geen enkel plan tot positieve actie ingediend. Wij roepen werkgevers op om daar werk van te maken aangezien positieve acties een hulpmiddel zijn om snel kennelijke ongelijkheden op de arbeidsmarkt (zoals vrouwen in de IT-sector of mannen in de zorgsector ) weg te werken door in te zetten op opleidingen, stageplaatsen, aanwervingen … Op die manier maak je je als bedrijf klaar voor de toekomst en een diverse arbeidsmarkt. Je draagt bovendien bij tot een correcte afspiegeling van de samenleving waarin we leven.

*Deze voorbeelden komen onder andere uit de werkfiche van het Minderhedenforum: https://www.minderhedenforum.be/actua/detail/werkfiche-positieve-acties

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.