Brexit en GDPR: EU staat gegevensoverdracht naar het VK toe

De Europese Commissie keurde onlangs twee belangrijke besluiten goed die de gegevensoverdracht naar het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken aan dezelfde voorwaarden als de overdrachten binnen de EU, zonder bijkomende toelatingen of garanties.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
29 juni 2021

Die adequaatheidsbesluiten erkennen dat het niveau van gegevensbescherming in het VK in essentie equivalent is aan het niveau gegarandeerd door de Europese wetgeving. Aan het einde van de overgangsperiode, die krachtens het post-Brexit-akkoord loopt tot eind juni, zal de EU dus ongehinderd persoonsgegevens kunnen blijven overmaken aan het VK.

De adequaatheidsbesluiten vergemakkelijken ook de correcte uitvoering van het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK, dat voorziet in de uitwisseling van informatie met een persoonlijk karakter, bijvoorbeeld inzake justitiële samenwerking. De twee adequaatheidsbesluiten bevatten ook robuuste beschermingsmaatregelen in geval van toekomstige meningsverschillen, zoals een zogenaamde vervalbepaling, die de duurtijd van de besluiten beperkt tot vier jaar. Daarna kunnen ze enkel verlengd worden als het VK een passend gegevensbeschermingsniveau blijft hanteren.

De besluiten zijn vrij logisch aangezien het Britse gegevensbeschermingssysteem nog steeds gestoeld is op de regels van de GDPR en die van de richtlijn inzake gegevensbescherming in de wetshandhaving, m.a.w. dezelfde regels die van toepassing waren toen het VK nog deel uitmaakte van de EU.

Wat betreft de toegang van de Britse autoriteiten tot persoonsgegevens, bv. omwille van de nationale veiligheid, voorziet het Britse systeem forse beschermingsmaatregelen. Zo is het verzamelen van gegevens door inlichtingendiensten in principe onderworpen aan een voorafgaande toestemming van een onafhankelijke gerechtelijke instantie.

VBO – Het VBO is tevreden met de besluiten, die de handelsbetrekkingen en de relaties met het VK zullen vereenvoudigen, en hoopt dat er snel een soortgelijk besluit volgt over de gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten, die voorlopig nog moeilijk verloopt als gevolg van de ongeldigverklaring van het Privacy Shield.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.