De pandemie onder controle met de nieuwe contact tracing app?

De wereld blijft in de greep van COVID-19. Epidemiologen geven aan dat contactopsporing essentieel is om deze pandemie onder controle te krijgen. Daarom lanceren de Belgische overheden een contact tracing app: Coronalert. Die zou vanaf eind september beschikbaar zijn. Technologie in de strijd tegen de pandemie.


Anneleen Dammekens, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
30 september 2020

Wat is de doelstelling van de contact tracing app?

Het virus verspreidt zich van mens op mens. Als we de contacten met personen die positief getest hebben op COVID-19 kunnen terugdringen, verminderen we ook de kansen voor het virus om zich te verspreiden.

De doelstelling van de app is dan ook om mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon te waarschuwen dat ze zich moeten laten testen en hen te vragen om tijdelijk in quarantaine te gaan. Mensen worden op die manier bovendien aangemoedigd om zich te laten testen. De testen en de quarantaine zijn uiteraard geen aangename maatregelen voor de personen in kwestie, maar ze zijn wel noodzakelijk om het scenario te vermijden waarbij opnieuw een hele regio of zelfs een het hele land in lockdown moet.

Wat doet de app?

De applicatie werkt op basis van bluetooth. De app gebruikt dus technologie die op al onze mobiele telefoons aanwezig is. Enkel het feit dat er een contact is geweest tussen twee personen gedurende meer dan 15 minuten op een afstand van minder dan anderhalve meter wordt geregistreerd, niet de namen van de personen, noch de locatie van het contact. Met de app kan men dus bijvoorbeeld niet nagaan of iemand de quarantainemaatregelen al dan niet respecteert. De informatie komt ook niet in real time binnen. In de meeste gevallen zal het dus niet mogelijk zijn om te achterhalen via wie men de besmetting heeft opgelopen.

De privacy van de gebruiker?

De app werd ontwikkeld met respect voor het principe privacy by design. Door alleen de hoogst noodzakelijke gegevens te verzamelen en deze te encrypteren, door geen realtime informatie ter beschikking te stellen, en aangezien de verzamelde gegevens na twee weken automatisch worden verwijderd, lijkt de Belgische contacttracingapplicatie  op dit moment één van de meest privacyvriendelijke methodes voor contactopsporing. Bovendien wordt niemand verplicht om de applicatie te gebruiken.

Aangezien de applicatie persoonsgegevens verzamelt, zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De maatregel vindt zijn juridische grondslag in het feit dat hij  het algemeen belang op het gebied van volksgezondheid dient.

Evaluatie – pro’s en contra’s?

De contactopsporingsapplicatie lijkt een nuttig, bijkomend instrument om de gezondheidscrisis beter onder controle te krijgen en zo de heropstart van de economie te vrijwaren en te faciliteren. Maar het blijft uiteraard uiterst belangrijk om alle andere hygiëne- en afstandsregels na te leven.

De app heeft als voordeel dat ze accurater zal zijn dan het menselijk brein (je hoeft niet zelf je sociale contacten bij te houden). De app is bovendien eenvoudiger, sneller en privacyvriendelijker dan manuele contactopsporing.

Een van de nadelen is dat de app pas doeltreffend zal kunnen werken als genoeg mensen ze daadwerkelijk gebruiken, wat niet vanzelfsprekend is, gezien het (terecht) om een vrijwillig systeem gaat.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.