Gegevensoverdracht met het post-Brexit Verenigd Koninkrijk conform de GDPR tot 30 juni 2021

Op 24 december 2020 bereikten het Verenigd Koninkrijk en de 27 overblijvende EU-landen eindelijk een post-Brexit-akkoord. Dat akkoord is van toepassing sinds 1 januari 2021. Het voorziet geen definitieve oplossing inzake gegevensbescherming, maar een nieuwe overgangsperiode.


Nathalie Ragheno, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
06 januari 2021

Tijdens de duur van dat post-Brexit-akkoord wordt de overdracht van persoonsgegevens tussen een land van de Unie en het Verenigd Koninkrijk niet beschouwd als een overdracht naar een derde land in de zin van de GDPR. Dit voor een periode van 4 maanden, die eventueel wordt verlengd met 2 maanden als geen enkele partij er zich tegen verzet. 

Daartoe moet het Verenigd Koninkrijk twee voorwaarden respecteren: 

• Ten eerste moet de wetgeving inzake gegevensbescherming, opgenomen in het nationaal recht van het Verenigd Koninkrijk door de ‘European Union Act 2018’ en zoals gewijzigd bij de verordeningen van 2019 over de gegevensbescherming, privacy en elektronische communicatie, verder worden toegepast.

• Ten tweede mag het Verenigd Koninkrijk die wetgeving niet aanpassen zonder een consultatieproces dat leidt tot de goedkeuring van de wijziging door de EU.

Dat post-Brexit-akkoord wordt beëindigd wanneer de Commissie een adequaatheidsbesluit neemt omtrent het Verenigd Koninkrijk. Met die beslissing zou de Commissie vaststellen dat het Verenigd Koninkrijk de gepaste bescherming biedt op het vlak van gegevensbescherming. Daardoor zou de overdracht van gegevens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk mogelijk worden zonder bijzondere maatregelen. 

Als daarentegen geen adequaatheidsbesluit (art. 45 GDPR) wordt genomen tegen 1 juli 2021, zal de overdracht van persoonsgegevens tussen het Verenigd Koninkrijk en een lidstaat van de Unie worden beschouwd als een grensoverschrijdende gegevensstroom.

De verwerkingsverantwoordelijke die na die datum verder gegevens blijft overdragen naar het Verenigd Koninkrijk zonder een beroep te kunnen doen op een van de vier manieren van overdracht zou bijgevolg het risico lopen vervolgd te worden voor schending van de GDPR.

Laat ons dus hopen dat er een adequaatheidsbesluit wordt genomen voor eind juni.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.