Het VBO verwelkomt de lancering van een interactief communicatieplatform voor DPO’s

Het VBO heeft het genoegen om op dinsdag 21 september de lancering aan te kondigen van DPO-Connect, het eerste interactieve communicatieplatform voor Data Protection Officers (DPO) in België. DPO-Connect kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de Gegevensbeschermingsautoriteit GBA, de beroepsvereniging van de Data Protection Officers in België, DPO-Pro, en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ook de Europese Commissie verleende haar steun aan dit ambitieuze project.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
21 september 2021

Het platform biedt tal van functies waarmee de DPO’s kennis en goede praktijken kunnen uitwisselen, hun bekommernissen – via een rechtstreeks kanaal – kunnen melden aan de GBA, en op de hoogte kunnen blijven van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van gegevensbescherming. Verder bevat het platform een uitgebreide bibliotheek met nuttige informatie en documenten voor de DPO’s die vaak alleen staan in hun complexe taken. 

DPO-Connect is niet alleen bestemd voor DPO’s, maar ook voor alle professionals die te maken hebben met de bescherming van de privacy in België, of die nu in de openbare dan wel in de privésector werken. Die gemeenschap omvat zowel DPO’s die officieel in die hoedanigheid zijn aangesteld als andere privacyprofessionals met een gelijkaardige opdracht.

Tijdens de conferentie vandaag heeft David Stevens, voorzitter van de GBA, toegelicht waarom de Belgische overheid deze samenwerking met DPO-Pro en de VUB heeft opgezet om de DPO’s een nieuw werkinstrument te geven. De specialisten van DPO-Pro en de VUB die aan de creatie van dit platform hebben gewerkt, zetten de werking en voordelen ervan uiteen.  

Ik feliciteer de initiatiefnemers van de lancering van het interactief platform DPO-Connect. Begin dit jaar heb ik een evaluatie van de privacywetgeving geïnitieerd waarbij transparantie, vertrouwen en good governance van persoonsgegevens centraal staan. Een initiatief zoals DPO-Connect beantwoordt aan de nood aan uitwisseling van expertise, faciliteert de dialoog tussen DPO’s en de Gegevensbeschermingsautoriteit en zorgt ultiem voor een betere en meer coherente toepassing van de privacywetgeving. Ik zal binnenkort de resultaten van het evaluatierapport voorstellen aan het Parlement en ik zal daarbij ook de nodige aandacht besteden aan de rol van DPO’s.”  aldus Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister

“Het VBO is zeer blij met deze tool die onmisbaar is voor alle professionals in gegevensbescherming. Door de complexiteit van de GDPR en de toepassing ervan in de bedrijfswereld, het isolement van de DPO’s omdat hun functie nieuw is en het gebrek aan rechtstreeks contact met de GBA, was een dergelijk instrument onmisbaar geworden. Niet alleen de DPO’s, maar ook alle bedrijven kunnen nu hun voordeel doen met dit nieuwe communicatiemiddel om beter hun weg te vinden in de GDPR.”, concludeert Nathalie Ragheno, eerste adviseur competentiecentrum ‘Recht en Ondernemingen’ van het VBO.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.