Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang - Herziening van 25 november 2021

Er bestaan weinig regels zonder uitzonderingen. Ook de vuistregel binnen het Europees recht die staatssteun verbiedt, ontsnapt hier niet aan. Een van die uitzonderingen betreft de staatssteun voor ‘belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang’, of zogenaamde IPCEI’s (Important Projects of Common European Interest). Dat zijn door de lidstaten gestuurde projecten die aanzienlijk markt- of systeemfalen of een grote maatschappelijke uitdaging trachten op te lossen door een samenwerking van publieke en private actoren op te zetten over de grenzen heen. 


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
01 december 2021

Die projecten dragen bij tot de verwezenlijking van EU-doelstellingen zoals NextGenerationEU en de digitale strategie. Zo werden al IPCEI’s opgestart rond de ontwikkeling van micro-elektronica en duurzame batterijen. IPCEI’s rond waterstof en smart health, net als nieuwe IPCEI’s over micro-elektronica en batterijen staan al in de startblokken. 

Dergelijke projecten genieten niet alleen de deskundigheid, kennis en ervaring van een veelvoud aan actoren, maar ook financiering van de lidstaten zelf. De deelnemende lidstaten maken zelf de selectie van de projecten van bedrijven die mogen deelnemen aan de IPCEI’s en financieren die projecten ook voor een deel. En daar steekt de uitzondering op de vuistregel dat staatssteun in principe verboden is de kop op. 

Een uitzondering is geen uitzondering, indien ze niet gebonden is aan een aantal voorwaarden. Voor de IPCEI’s zijn die voorwaarden vastgelegd in de mededeling van de Commissie van 2014. Enkel en alleen als aan die voorwaarden voldaan wordt, kan de Commissie een IPCEI goedkeuren. 

Op 25 november 2021 werden die voorwaarden herzien, zoals vermeld in de mededeling van de Commissie van 2021. Die wijziging tracht de transparantie, inclusie en deelname van kmo’s aan de projecten te verhogen. Zo zal erover gewaakt moeten worden dat élke lidstaat een reële kans krijgt om deel te nemen aan een IPCEI, dat er minimum vier lidstaten betrokken worden bij het IPCEI, waar dit er vroeger slechts twee waren, en wordt de deelname van kmo’s en start-ups gezien als een positieve indicator voor de goedkeuring van de Commissie. De herziene mededeling zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022.

Te raadplegen bron:      

-  Important Projects of Common European Interest (IPCEI)


Artikel geschreven in samenwerking met Fien Van Reempts

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.