België neemt voorzitterschap Benelux over

Vorige week heeft België het voorzitterschap van de Benelux voor één jaar overgenomen. Tijdens die periode zal ons land inzetten op drie pijlers: de versterking van de interne markt, duurzaamheid en veiligheid. Ook de versterking van de band tussen de Benelux en de Europese Unie zal centraal staan in 2021.


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT Mika Camps, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
02 februari 2021

Sinds 25 januari is ons land officieel voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie. Naar aanleiding van deze virtuele fakkeloverdracht, werden behalve de Belgische prioriteiten ook het meerjarenplan 2021-2024 van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, het zogenaamde Gemeenschappelijk Werkprogramma, voorgesteld.  

België zet het komende jaar dus volop in op drie prioriteiten. De eerste is de verdieping van de interne markt: daarbij gaat het onder meer over digitalisering (zoals de grensoverschrijdende aspecten van artificiële intelligentie en 5G) en het concurrentievermogen in de handelssector. Een tweede prioriteit is veiligheid, en dan vooral de strijd tegen georganiseerde misdaad en terrorisme. De derde prioriteit, ten slotte, is duurzaamheid; zo wil ons land projecten uitvoeren ter bevordering van de circulaire economie, de energie-innovatie en de duurzame mobiliteit.

De Benelux-landen beseffen immers meer dan ooit dat hun succes op deze vlakken samenhangt. Logistiek en mobiliteit zijn een domein waarin die focus duidelijk naar voor komt. Zo is het e-CMR-proefproject baanbrekend en zal het onze regio’s zeker een voorsprong opleveren als in 2025 digitale transportdocumenten zullen moeten worden aanvaard door de lidstaten. Nieuwe technologieën, zoals het opladen van elektrische voertuigen, en nieuwe stedelijke maatregelen zoals lage-emissiezones, nopen de Benelux tot samenwerking om te vermijden dat burgers zich om de haverklap moeten inschrijven of identificeren. Verder willen we nog meegeven dat de drie landen een lans breken voor waterstof in het goederenvervoer, zowel op de weg als op de binnenwateren. Die binnenvaart moet, aldus het jaarplan, een kwantumsprong maken in digitalisering en het gebruik van ITS-systemen. Ten slotte zijn er nog een reeks diverse initiatieven, we noemen hier het uitwerken van een roadmap fietsstimulering, het nadenken over de aansluiting van LZV’s (of zogenoemde eco-combi’s) op de LEZ-zones in de diverse steden en een gezamenlijke uitoefening van wegcontroles.

Naast deze Belgische prioriteiten werd ook het Gemeenschappelijk Werkprogramma van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie voorgesteld. Dit meerjarenplan is gebaseerd op een publieke consultatie (waar ook het VBO heeft aan bijgedragen) en zet de krachtlijnen uiteen van het werk van de Benelux voor de komende drie jaar. Het beoogt onder meer een sterke en duurzame interne markt in de Benelux, die bijdraagt aan de digitale en groene relance, en stelt de ambitie van een veilige gemeenschappelijke ruimte voorop. Voorts wordt er ingezet op regionale samenwerking en Europese integratie, op verantwoorde samenwerking en dialoog tussen de drie landen over thema’s zoals gezondheid en wetenschappelijk onderzoek, en op een ‘smart Benelux’ die burgers en bedrijven met elkaar verbindt.

VBO – Het VBO volgt deze ontwikkelingen van zeer nabij samen met zusterfederaties VNO-NCW (Nederland) en FEDIL (Luxemburg). Het moedigt bovendien niet alleen de concrete administratieve verwezenlijkingen van het Secretariaat-Generaal van de Benelux aan, maar pleit ook voor dialoog en overleg op politiek niveau tussen de drie Benelux-landen, zeker in EU-dossiers.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.