Brexit – de eindsprint?

Op het moment van dit schrijven zijn er nog tal van vraagtekens over de afloop van de marathononderhandelingen rond een eventueel handelsakkoord tussen de EU en het VK. De struikelblokken kennen we intussen: visserij in Britse wateren, de voorwaarden voor een gezonde concurrentie tussen bedrijven uit de EU en het VK en de gevolgen voor het niet naleven van een eventueel akkoord door een of twee partijen. Het VBO hoopt natuurlijk nog steeds dat er op tijd een evenwichtig akkoord kan worden gesloten. Als dat niet lukt, zal de handel tussen ons land en het VK worden onderworpen aan douanerechten en/of quota gebaseerd op de regels van de WTO, namelijk 2,2 miljard euro aan jaarlijkse douanerechten. Dat terwijl onze bedrijven al zwaar getroffen werden door corona. We moeten er alles aan doen om dat scenario te vermijden met een win-win voor ogen.


Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
16 december 2020

Maar het VBO herinnert er ook aan dat met of zonder handelsakkoord sowieso talrijke veranderingen zullen worden doorgevoerd vanaf 1 januari. Het VK zal op dat moment een echt derde land zijn, met bijvoorbeeld de invoering van douaneprocedures en -aangiften, nieuwe regels voor btw, beroepsmobiliteit, gegevensuitwisseling enz. Bovendien zullen onze ondernemingen zich moeten schikken naar de Britse procedures en wetgeving, zoals een eigen ‘REACH’-systeem voor chemische stoffen (zie ook de website Brexit en REACH: beschikbaarheid van chemische producten veiligstellen).

Gezien de omvang van deze verandering voor onze ondernemingen, vanaf de voorbereiding tot de nieuwe situatie, pleitte het VBO bij de premier en de bevoegde ministers voor de invoering van steunmaatregelen en dat opnieuw los van de afloop van de lopende handelsbesprekingen. De maatregelen die het VBO vraagt, gaan over diverse regelingen ter vrijwaring van de werkgelegenheid (die zo eenvoudig mogelijk zouden moeten zijn en afgestemd op de COVID-maatregelen), over het gebruik van een aanzienlijk deel van de Brexit Adjustment Reserve (5 miljard euro) die wordt voorzien op Europees niveau, en over een pragmatische houding van de betrokken overheden op 1 januari en de daaropvolgende weken (waarbij bij gebrek aan nieuwe regels en procedures, de bona fide ondernemingen geholpen zouden worden om zich volledig in regel te stellen zonder meteen te gaan sanctioneren).

Ten slotte moedigt het VBO de betrokken ondernemingen aan om kennis te nemen van de 4 nieuwe noodmaatregelen (‘contingency measures’) die recent werden gepubliceerd door de Europese Commissie met betrekking tot lucht-, weg- en spoorvervoer en de visserijsector. Die maatregelen zijn een aanvulling op de noodmaatregelen en de reeds beschikbare themafiches om de bedrijven te helpen zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Om de ondernemingen te blijven steunen in hun voorbereidingen, zal het VBO op zijn website diverse recente informatie verzamelen van de bevoegde Belgische en Europese autoriteiten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.