Brexit – Import & Export

UPDATE 01/07/2021 – Sinds 1 januari 2021 zijn de handelsbetrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en België (Europese Unie) onderworpen aan het Trade and Cooperation Agreement tussen de EU en het VK. Dat handelsakkoord voorziet een ‘tarief- en quotavrije’ regeling voor alle producten die worden verhandeld tussen de twee blokken, alsook diverse nieuwe bepalingen inzake douaneprocedures.

Het Verenigd Koninkrijk werd een derde land door uit de Europese interne markt en douane-unie te stappen op 31 december 2020. De douanesituatie is sinds 1 januari 2021 dus anders voor onze exporteurs en importeurs. Ondanks de ‘tarief- en quotavrije’ regeling, worden de economische operatoren in het VK en in Europa/België geconfronteerd met nieuwe douaneregels en –procedures. Ze zijn dus verplicht nieuwe verplichtingen na te leven.

In deze rubriek vindt u de voornaamste tools en nuttige informatie voor de nieuwe handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk.

 

1. Checklist voor Belgische ondernemingen  

Het VBO roept ondernemingen op om zich zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de nodige douaneprocedures voor de buitenlandse handel buiten de Europese Unie in het kader van het handelsakkoord gesloten met het Verenigd Koninkrijk.


1.2. Nuttige informatie

Algemene informatie:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

> https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit

De oorsprongsregels van uw export of import verifiëren:

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/rules-origin-access2markets

> https://economie.fgov.be/nl/themas/handelsbeleid/oorsprong-van-goederen

Presentatie over de oorsprongsregels (VBO-webinar 28/10/20): https://www.vbo-feb.be/globalassets/events/emily/brexit/ward-minnaert---oorsprongsregels---regles-dorigine.pdf (NL)

E-mailadres van de FOD Economie voor vragen rond oorsprongsregels: origine.oorsprong@economie.fgov.be

 

2. Douaneprocedures het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 

België/De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sloten een handelsakkoord dat van toepassing is sinds 1 januari 2021. Het akkoord voorziet een ‘tarief- en quotavrije’ regeling voor alle producten die worden verhandeld, alsook diverse nieuwe bepalingen inzake douaneprocedures.

2.1. Te raadplegen tools

Gecentraliseerde informatie: https://www.gov.uk/eubusiness

My Trade Assistant (Access2Markets) : https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content


2.2. UK Customs Rules

Sinds 1 januari 2021 moet je voor de handel met het Verenigd Koninkrijk vanuit de Europese Unie de Britse douaneregels naleven.

HM Revenue & Customs: https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

2.3. Speciale regeling voor Noord-Ierland

De regeling voor Ierland en Noord-Ierland is van toepassing sinds 1 januari 2021. Dat protocol is een aanvulling op het Trade and Cooperation Agreement tussen de EU en het VK.

Overeenstemming met de EU-regels: Noord-Ierland blijft in overeenstemming met een beperkt aantal Europese regels, bv. inzake goederen. Het douanewetboek van de Europese Unie blijft van toepassing op alle binnenkomende goederen op het Noord-Ierse grondgebied. Op die manier moeten er op het Ierse eiland geen douanecontroles gebeuren.

De EU-douanetarieven zullen nog steeds van toepassing zijn op de producten die binnenkomen op het Noord-Ierse grondgebied, voor zover die niet bestemd zijn voor de Europese interne markt (via Ierland bijvoorbeeld).

Protocol: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1

2.4. Nuttige informatie

Generieke gids: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948978/December_BordersOPModel_Medium.pdf

Uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk:

 

Invoeren vanuit het Verenigd Koninkrijk: https://www.gov.uk/guidance/eu-business-importing-from-the-uk

Oorsprongsregels:

https://www.gov.uk/government/publications/rules-of-origin-for-goods-moving-between-the-uk-and-eu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN  (p. 480)

  

3. Douaneprocedures van de Europese Unie vanaf 1 januari 2021 

België/De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sloten een handelsakkoord dat van toepassing is sinds 1 januari 2021. Het akkoord voorziet een ‘tarief- en quotavrij’ stelsel voor alle verhandelde producten, alsook diverse nieuwe bepalingen inzake douaneprocedures.


3.2. Douanewetboek van de Europese Unie

Het Douanewetboek van de Europese Unie is van toepassing op alle producten die het grondgebied van de Europese Unie binnenkomen vanuit het Verenigd Koninkrijk, alsook voor de producten die het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk binnenkomen vanuit de Europese Unie.

Union Customs Code: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en

Er bestaat echter een speciale regeling voor de producten die worden verhandeld op het Noord-Ierse grondgebied (zie protocol voor Noord-Ierland).

Beide partijen erkennen tevens elkaars wederzijdse programma’s van ‘Authorised Economic Operators’ waardoor bepaalde economische operatoren vereenvoudigde douaneprocedures genieten.

Authorised Economic Operators: https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/authorised-economic-operator-aeo_en

3.3. Nuttige informatie

Douaneprocedures in de EU: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures_en

Specifieke oorsprongsregels voor producten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN (p. 480)

Combined Nomenclature: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-nomenclature_en

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.