COVID-19 – EU wil ‘laisser passer’ voor alle vrachtwagens aan de EU-binnengrenzen

In deze gezondheidscrisis is het voor het VBO van cruciaal belang om zoveel mogelijk de goede werking van de Europese interne markt te garanderen, bv. voor het goederenvervoer (en dat via alle vervoersmiddelen: weg, waterwegen, lucht, spoor) en de grensoverschrijdende professionele mobiliteit. 


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT Olivier Joris, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
26 maart 2020

Het VBO heeft via verschillende federaties en ondernemingen vernomen dat er zich heel wat logistieke en administratieve problemen stellen, bv. bij het oversteken van verschillende Europese binnengrenzen en bij de export of de import van goederen binnen de interne markt. We stelden onmiddellijk de Belgische autoriteiten en de Europese Commissie op de hoogte en pleitten voor een zo overlegd mogelijke aanpak op Europees niveau.

We volgen aandachtig de initiatieven die de Europese Commissie neemt om die uitdagingen en problemen aan te pakken. Het VBO is dus zeer tevreden dat de EC op 16 maart richtsnoeren voor het beheren van de grenzen voorstelde. 

Maar daar kon de EC het niet bij laten. De vlotte bevoorrading van de Europese bedrijven en burgers wordt immers een steeds grotere uitdaging nu veel lidstaten erg verregaande maatregelen hebben getroffen om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. De wildgroei aan nieuwe pop-upregels voor transporten die binnengrenzen oversteken veroorzaakte ongewenste blokkages, oponthoud en zelfs samenscholingen. De Europese Commissie lanceerde dan ook vrij snel een debat over de noodzaak van een gezamenlijke aanpak voor goederentransporten, de zogenaamde ‘green lanes’.

Op 23 maart werd de EU-communicatie daaromtrent de wereld ingestuurd. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen twitterde de 4 doelstellingen van die green lanes, samen met een link naar de praktische adviezen. Algemene aanbeveling van de Commissie is dat een oponthoud aan een grens voor een goederentransport niet meer dan 15 minuten mag duren (1). De green lanes worden opengesteld voor alle soorten goederen (2), nationale beperkingen op transporten worden opgeheven (3) en de administratieve procedures worden geminimaliseerd voor werknemers uit de transportsector, ongeacht hun nationaliteit (4).

De Commissie verzoekt de lidstaten expliciet meer samen te werken, ook met de buurlanden van het EU-blok. Verder wordt vooral gefocust op het TEN-T-netwerk, en op het proportioneel houden van de gezondheidscontroles op transporteurs en werknemers. Zo stipt de Commissie aan dat een doktersattest vragen om het niet-besmet zijn te bewijzen compleet zinloos is aangezien iemand drager kan zijn zonder symptomen. Het belast bovendien onnodig de gezondheidswerkers. Ten slotte vraagt de Commissie om internationaal erkende beroepsdocumenten als bewijs te beschouwen dat het een werknemer in de logistieke sector betreft. Bij afwezigheid van dergelijk document, zou een brief ondertekend door de werkgever moeten volstaan.

Het VBO staat volledig achter deze boodschap die tegemoetkomt aan alle eerder geformuleerde bezorgdheden om het deze cruciale sector mogelijk te maken de bevoorrading in Europa te verzekeren. Het zal nu kwestie zijn om deze boodschap ingang te doen vinden bij ALLE lidstaten, want het gaat hier tenslotte enkel om aanbevelingen van de Europese Commissie die niet afdwingbaar zijn.

Het volledige document met praktische richtlijnen

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.