Brexit wordt stapsgewijs een realiteit

Alhoewel het Verenigd Koninkrijk al sinds 31 december 2020 geen deel meer uitmaakt van de interne markt, leken concrete maatregelen op de invoer naar het land uit te blijven. Hierdoor kon het lijken alsof de Brexit in haar geheel weinig impact zou hebben op de invoer naar het Verenigd Koninkrijk. Dit is echter een vertekend beeld. Het VBO wil de exporteurs dan ook waarschuwen dat dit sinds 1 januari niet meer het geval is.


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
10 januari 2022

Het Trade and Cooperation Agreement, de in december 2020 gesloten vrijhandelsovereenkomst die de relatie tussen het VK en de EU na Brexit regelt, schepte weinig duidelijkheid met betrekking tot de maatregelen die van toepassing zijn of zullen zijn op de invoer van goederen naar het Verenigd Koninkrijk vanuit de EU. Ook over het tijdstip waarop dergelijke maatregelen in werking zouden treden, bracht het TCA geen soelaas.

Om de concrete invoermaatregelen van het Verenigd Koninkrijk te consulteren, raadt het VBO de ondernemingen aan om het Britse Border Operating Model te raadplegen. Dit document bevat de officiële richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de invoermaatregelen. Welke maatregelen dit zijn en wanneer zij in werking treden of zijn getreden, zet het VBO hieronder voor u uit (met inbegrip van de formaliteiten die sinds 1 januari 2022 van kracht zijn). 

Het Britse Border Operating Model luidt een gefaseerde implementatie van de invoermaatregelen in, die volgens het oorspronkelijke plan in drie fases zou verlopen. De laatste fase zou in juli 2021 zijn ingegaan. In maart 2021 stelde de Britse overheid een deel van deze maatregelen echter uit als gevolg van de COVID-19 crisis. Enkele maanden later volgde in september 2021 een tweede uitstel.

Aangezien het uitstel steeds slechts een deel van de maatregelen betrof, zijn de originele drie implementatiefases grondig door elkaar geschud. Het VBO geeft u graag een schematisch overzicht van de huidige stand van zaken. 

Alhoewel de Brexit in bepaalde gevallen minder effect had op de invoer naar het Verenigd Koninkrijk dan initeel werd gevreesd, is dit vanaf 1 januari 2022 niet langer het geval. Het VBO raadt haar leden dan ook aan om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van deze maatregelen door het Britse Border Operating Model grondig door te nemen. Daartoe heeft het twee officiële referentiewebsites geselecteerd.

• Border Operating Model - versie november 2021
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1034308/20211117_November_BordersOPModel_Final.pdf

• Update Border Operating Model – september 2021
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-09-14/hcws285

Artikel geschreven in samenwerking met Fien Van Reempts

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.