De economische pijler van het Finse EU-voorzitterschap

Binnen de context van de overgangsperiode na de Europese verkiezingen van 26 mei heeft Finland op 1 juli het roterende voorzitterschap van de Europese Unie overgenomen van Roemenië, dat sinds januari 2019 de Unie voorzat.

Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
03 juli 2019

De Finnen zullen de komende zes maanden de werkzaamheden van de Raad van Ministers en van de verschillende Raadsformaties in goede banen leiden en die Raad ook voorzitten, met als leidraad het 18-maandenprogramma dat ze in december 2018 in ‘trio’ uitwerkten samen met Roemenië en Kroatië (1).

Het Finse voorzitterschap krijgt het economische doel om te ijveren voor een versterking van de concurrentiekracht en de sociale inclusie binnen de Europese Unie (2). Daarbij zal het accent liggen op de verdere integratie van de interne markt, de gereguleerde internationale handel en de regelgeving voor een inclusieve economische unie.

  1. De verdieping van de interne markt: Finland gaat voor een holistische aanpak, die de strategie van de eengemaakte markt koppelt aan de aanverwante componenten ervan, met name mededingingsrecht, industriebeleid en de handelsagenda. De eengemaakte dienstenmarkt zal versterkt worden door meer in te zetten op digitale diensten en komaf te maken met de bestaande barrières voor grensoverschrijdende dienstverlening. Het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma ‘Horizon 2020’ moet dienen als katalysator voor digitalisering, innovatie en technologische performantie van de Europese Unie, die de ambitie moet hebben om zich op te werpen als voortrekker in de wereldwijde digitale economie.
  2. De onderwijs- en sociale vaardigheden voor een inclusieve groei: de beschikbaarheid van geschoold personeel vraagt om een omvattende Europese onderwijsstrategie, gericht op de jobs van de toekomst. Arbeidsmobiliteit, levenslang leren, vooral dan wat digitale skills betreft, en de aanleg van een Europees universiteitsnetwerk van uitmuntendheid moeten de ‘welzijnseconomie’ van de burger dienen.
  3. Een open, ambitieus en gereguleerd handelsbeleid: de onzekerheid die de internationale handelsspanningen met zich meebrengen, zet de Unie ertoe aan om een lans te breken voor het multilateralisme (WHO), en allereerst voor het systeem van geschillenbeslechting dat het behelst, en om de invoering van nieuwe vrijhandelsbarrières het hoofd te bieden. De voortzetting van de bilaterale onderhandelingen met de VS en het herstellen van het evenwicht in de relaties met China zijn twee prioriteiten van dit voorzitterschap. De snelle inwerkingtreding van de afgesloten vrijhandelsakkoorden, én hun volledige tenuitvoerlegging, zijn eveneens belangrijk.
  4. Een inclusieve economische unie: duurzame groei is enkel mogelijk mits een geïntegreerde Europese financiële markt. En dat vereist de voltooiing van de eengemaakte kapitaalmarkt en van de bankenunie. Het Finse voorzitterschap zal de lidstaten aansporen om de technische discussies over de depositogarantie af te ronden. De EMU moet bestendigd worden door het bevorderen van duurzame financiën, door risicospreiding en -stabilisatie, en door de uitwerking van een specifiek begrotingsinstrument voor de eurozone.

Die verschillende werven, belangrijk voor het bedrijfsleven, hangen niettemin deels af van de installatie van de nieuwe Europese Commissie, die bij de start van het nieuwe parlementair jaar nog haar zegen moet krijgen van het Europees Parlement.

VBO – Het VBO hoopt dan ook dat de nieuwe Europese institutionele cyclus snel op gang wordt getrokken, zodat men onder het toeziend oog van de Finnen aan de slag kan met de gestelde prioriteiten, die breed gedragen worden door de Belgische bedrijfswereld.

(1) Werkprogramma van 18 maanden
(2) De prioriteiten van het Finse voorzitterschap


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.