Een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen: witte rook in zicht?

De intra-Belgische besprekingen over de invoering van een mechanisme voor de screening van buitenlandse investeringen bevinden zich momenteel in een nieuwe stroomversnelling.


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
16 mei 2022

Ter herinnering: dat systeem, waarover al meer dan twee jaar wordt gesproken, is bedoeld om na te gaan of een buitenlandse (niet-EU-)investering in een Belgische onderneming de veiligheid en de openbare orde in gevaar kan brengen.

Dat mechanisme is bij lange na niet het eerste mechanisme in Europa. 18 andere lidstaten (*) hebben immers reeds zo’n systeem. Ook de Europese Unie heeft in dat kader in 2019 een verordening aangenomen waardoor, wat die screening betreft, betere samenwerking tussen de lidstaten  gegarandeerd wordt. 

Binnen die context heeft het VBO, samen met UWE, BECI en VOKA, ook steeds een paar gezamenlijke kernboodschappen verdedigd. De belangrijkste eis was daarbij om één uniek interfederaal mechanisme te creëren, waarin een nauwe en doeltreffende samenwerking tussen de deelstaten en de federale regering wordt georganiseerd op basis van de verdeling van de respectievelijke bevoegdheden. Dat zou er immers voor zorgen dat er geen fragmentatie plaatsvindt en we onze aantrekkelijkheid als investeringsland behouden. Dat dossier wordt opnieuw besproken op het Overlegcomité van 1 juni. Indien er een akkoord wordt gevonden over de scope en de werkwijze van dat nieuwe instrument, is het de bedoeling om het op 1 januari 2023 in werking te laten treden, zodat bedrijven nog voldoende tijd hebben om zich optimaal voor te bereiden.

(*) Het gaat om Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Litouwen, Letland, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije en Finland.

Foto @belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.