Europa denkt aan een carbon border adjustment-mechanisme

De Europese Commissie wil een carbon border adjustment-mechanisme invoeren. Op die manier denkt ze andere landen te kunnen overtuigen om een beter en meer doorgedreven klimaatbeleid te voeren. Het VBO ziet toch nog een hele reeks aandachtspunten die zeker uitgeklaard moeten worden. En maakte die dan ook over aan de Europese Commissie.


Thomas Julien, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
18 november 2020

De Europese Commissie wil een leidende rol opnemen in het mondiale klimaatbeleid. Ze heeft niet alleen de ambitie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden, maar ook de intentie om andere landen en continenten aan te zetten tot een meer doorgedreven klimaatbeleid. Om die laatste doelstelling waar te maken denkt de Europese Commissie aan de invoering van een carbon border adjustment-mechanisme (CBAM). 

In Europa kennen we het ETS-systeem. Via de aankoop van uitstootrechten, waarbij het totaal aantal beschikbare uitstootrechten jaar na jaar afneemt, probeert Europa bedrijven ertoe aan te zetten hun broeikasgasuitstoot te verminderen. De aankoop van uitstootrechten of het investeren in uitstootbeperkende maatregelen brengt extra uitgaven met zich mee en levert zo de in Europa gevestigde bedrijven een concurrentieel nadeel op ten opzichte van bedrijven in landen zonder klimaatbeleid. Dat nadeel wil de Europese Commissie wegwerken door het CBAM. Het mechanisme zou een heffing opleggen aan goederen ingevoerd uit landen zonder of met een beperkter klimaatbeleid. De heffing zou gebeuren in functie van de broeikasgasuitstoot en op die manier het concurrentieel nadeel van de Europese producenten moeten wegnemen. 

VBO - Het VBO ziet echter nog een heel aantal zaken die door de Europese Commissie uitgeklaard moeten worden vooraleer een CBAM eventueel ingevoerd zou kunnen worden en dat bij wijze van test voor enkele sectoren (bv. staal- en cementsector). Het VBO heeft die aandachtspunten samengebracht in een nota en met de publieke consultatie overgemaakt aan de Europese Commissie. Zo vindt het VBO het heel erg belangrijk dat de Europese Commissie de eventuele impact van een CBAM op de exporterende sectoren van de EU nagaat en indien nodig beschermende maatregelen neemt voor die sectoren. En ook dat het absoluut geen goed idee zou zijn om samen met de invoering van een CBAM onmiddellijk alle vrije uitstootrechten en andere carbon leakage-maatregelen af te voeren. Volgens het VBO kan dat alleen overwogen worden voor de sectoren waarop het CBAM van toepassing is en zou dat best volgens een vooraf bepaald tijdspad verlopen. Verder heeft het VBO de Europese Commissie gevraagd om vooraf zeker goed na te gaan of een eventueel CBAM in overeenstemming is met de WTO-regels zodat andere landen geen vergeldingsmaatregelen kunnen nemen en om de doelstelling van de CBAM duidelijk te omschrijven.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.